Bioingeniør / Laboratoriepersonell - vikariater

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør / Laboratoriepersonell - vikariater

Varighet:
Vikariat
Sted:
Stavanger universitetssjukehus
Søknadsfrist:
02.08.2020

Bioingeniør / Laboratoriepersonell - vikariater

Avdeling for medisinsk mikrobiologi , Helse Stavanger HF

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har behov for flere bioingeniører i forbindelse med covid-19 pandemi. Vikariater med varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vurdering av søknader og ansettelse vil skje fortløpende.

Vi driver diagnostikk innenfor bakteriologi, virologi, parasittologi og mykologi (soppdiagnostikk). Avdelingen har et bredt prøverepertoar og det ble utført over 750 000 analyser i 2019.
Vi har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvemateriale fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning.

I forbindelse med covid-19-pandemien har vi et særlig behov for bioingeniører eller personer med kompetanse og erfaring innen molekylærbiologi for diagnostikk av covid-19 og andre luftveisagens med molekylære metoder (PCR). I tillegg har vi behov for bioingeniører til prøvemottak, medieproduksjon, og serologiske undersøkelser.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere prøver ved hjelp av molekylære teknikker
 • Analysere prøver ved hjelp av immunologiske teknikker
 • Mottak, sortering, og registrering av prøver
 • Medieproduksjon
 • Delta i vaktturnus; dag/kveld/helg

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisert bioingeniør. Bioingeniører foretrekkes, men søkere med utdanning innen molekylærbiologi eller andre laboratoriefag vil også bli vurdert.
 • Erfaring i medisinsk mikrobiologi, molekylærbiologi, eller andre medisinske laboratorieteknikker vektlegges.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Nøyaktig
 • Motivert for faglig utvikling
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Samarbeidsvillig

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Lene Kile Taushanis, seksjonsleder, tlf. 51 51 96 40

Audhild Aarhus, avdelingssjef, tlf. 51 51 88 00

Annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.