Bioingeniør, Helse Møre og Romsdal

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør, Helse Møre og Romsdal

Varighet:
Fast
Sted:
Kristiansund og Molde
Søknadsfrist:
06.10.2023

Bioingeniør, Helse Møre og Romsdal, Kristiansund/Molde

Velkommen som søkjer til Medisinsk biokjemi og blodbank i Molde og Kristiansund. Vi treng dyktige bioingeniørar som er klare for ein variert og tidvis hektisk arbeidskvardag både i Molde og Kristiansund.

Kan du tenkje deg å komme til vakre Møre og Romsdal med flott natur, så er du velkommen til å søkje!

Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus vil bli slått saman til eit nytt fellessjukehus, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) med planlagt innflytting i 2025. Det nye akuttsjukehuset blir plassert på Hjelset i Molde kommune. Når sjukehuset står ferdig, blir det din nye arbeidsplass.

Her hos oss vil du bli inkludert i eit godt og variert arbeidsmiljø. Vi går spennande tider i møte, med ny og moderne automasjonsløysing. Det meste av utstyret blir flunkende nytt.

Du vil jobbe i en tredelt turnus. Vi er opptatt av å planlegge turnusane slik at alle skal få ein mest mulig tilrettelagt turnus etter eige ønskje og behov.

Oppgi i søknaden om du ønskjer å arbeide i Molde eller Kristiansund.

Arbeidsoppgåver

 • Analysearbeid innan medisinsk biokjemi og blodbank
 • Pasientretta oppgaver innan prøvetaking og preanalyse
 • Delta i seksjonen sin turnus

Kvalifikasjonar

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon
 • Relevant praksis vil bli vektlagt
 • Må kunne norsk, skriftleg og muntleg

Personlege eigenskapar

 • Må være strukturert, effektiv og nøyaktig
 • Ha gode evner til å samarbeide med andre
 • Bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Personleg eignaheit vert vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderende arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Konkurransedyktig lønn
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Marit Sivertsen, Seksjonsleiar, Telefon: 95246505, E-post: Marit.Sivertsen@helse-mr.no

Se annonsen på webcruiter.no/ Søk på stillingen

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ein slik førespurnad og ta kontakt med deg dersom førespurnaden ikkje blir tatt til følgje (jf. Offentligheitslova § 25).

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal.