Bioingeniør/helsesekretær, Sykehuset Innlandet

Tilbake til ledige stillinger

Bioingeniør/helsesekretær, Sykehuset Innlandet

Varighet:
Fast og vikariat
Sted:
Gjøvik
Søknadsfrist:
01.10.2021

Bioingeniør/helsesekretær
GVK SEKSJON FOR BLODBANK OG MED.BIOKJEMI, Sykehuset Innlandet HF

På Gjøvik kan vi tilby en passe stor by med stabilt vær, mjøsutsikt, slalåmbakke og utebasseng midt i sentrum. Byen har et rikt musikkliv, og det er kort vei til stranda, åsen, fjellet, Gardermoen (1 t 20 min), Oslo (1 t og 50 min), Hafjell og Kvitfjell. NTNU er også lokalisert til byen.
Hvis du er bioingeniør eller helsesekretær, så er vi 40 stykker ved sykehuset på Gjøvik som ønsker å få deg som kollega.

Seksjon for blodbank og medisinsk biokjemi Gjøvik har 36 stillinger. Det er separate turnuser på blodbank og medisinsk biokjemi, begge med døgnbemanning.
Følgende fagområder dekkes av seksjonen: Immunhematologi, tapping av blodgivere, preanalyse, klinisk kjemi, hematologi, koagulasjon/spesialkoagulasjon og urinanalyser.

Bioingeniørstillingene krever at man må jobbe selvstendig i tredelt turnus med kveld, natt og helg.

Helsesekretærjobben er først og fremst på dagtid hverdager, men det må påregnes å bidra i avdelings turnusordning ved behov.

Vi har ledig følgende stillinger:

En 100% fast bioingeniørstilling fra 1. desember 2021

En 100% midlertidig bioingeniørstilling ledig omgående til 1. mars 2022, med stor mulighet til fast ansettelse

En 100% midlertidig bioingeniør/helsesekretær ledig omgående til 8. april 2022, med mulighet til forlengelse i 50% stilling.

En 60% midlertidig helsesekretærstilling ledig omgående til 1. september 2022

Arbeidsoppgaver

Som vaktgående bioingeniør på vår avdeling er arbeidet veldig variert. Sykehuset på Gjøvik har bl.a. ansvar for hematologiske pasienter i Innlandet. Vi samarbeider tett med hematologene og i disse dager installeres CellaVision, digital cellemorfologi. Vi har eget miskroskopirom hvor våre bioingeniører etterhvert kommer til å ta over mer ansvar for mikroskopering av uriner, og hvor vi vurderer blodutstryk. Medisinsk biokjemi analyserer også i tillegg klinisk kjemi og blodgass, og spesialkoagulasjon for hele Innlandet.

Vi utfører ulike hurtigtester, som PCR for SARS - CoV - 2 og malaria, gramfarging av f.eks positive blodkulturer, og preparerer BAL - væsker.
Laboratoriepersonell er også en del av de akutte teamene på sykehusene; traume, hjerneslag mm.

På blodbank har vi immunhematologi hvor det gjøres typing, screening og identifisering, i tillegg til tapping av blodgivere og ivaretakelse av disse. Vi har akkurat anskaffet en ny Trima til trombocyttaferese, og er også i prosess med å anskaffe nye pasmaaferesemaskiner. Fordi vi har mange hematologiske pasienter har våre ansatte på blodbank ekstra god kompetanse innen dette området.

Vår instrumentpark består bl.a. av følgende: Alinity CI, Alinity HQ, Alinity HS, CellDyn Sapphire, ACL TOP, ABL 800 Flex (med. biokjemi) og Ortho Vision (blodbank)
Erfaring med disse eller liknende instrumenter kan være en fordel, men vi ønsker oss også veldig gjerne nyutdannede bioingeniører.

Våre helsesekretærer har en viktig funksjon på vår preanalyseseksjon. Jobben består av blodprøvetaking av inneliggende og polikliniske pasienter, etterbehandling og sending av prøver, vedlikehold av instrumenter, analysering ol. Erfaring med blodprøvetaking er en fordel.

I høst startet Høgskolen i Innlandet opp med bioingeniørutdanning. Våre seksjoner har ansvar for å veilede studenter i praksis.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Være god til å jobbe selvstendig og i team
 • Være ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Serviceinnstilt
 • Vilje og evne til å bidra til et godt samarbeid med klinikken og innad i avdelingen
 • Kunne jobbe i tredelt turnus, kveld, natt og helg (gjelder bioingeniørstillingene)
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte i avdelingen
 • Være med å bidra til utvikling av faget
 • Dele kunnskap med andre
 • Må håndtere utfordringer i en hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • Ved vår seksjon får man mulighet til å få en innføring i flere ulike fagfelt, og jobbe tett med andre yrkesgrupper, noe som gir en god mestringsfølelse i arbeidshverdagen.
 • Eksterne søkere som er autoriserte bioingeniører og som flytter til Gjøvik, kan få dekket husleie i overgangsbolig inntil fire måneder. 
 • Sykehuset Innlandet har et aktivt bedriftsidrettslag.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Heidi Mossevik, mobil 41275845

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.