Enhetsleder, Immunhematologi, OUS

Tilbake til ledige stillinger

Enhetsleder, Immunhematologi, OUS

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
01.09.2020

Enhetsleder
Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon for immunhematologi

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) med ca 300 ansatte. Avdelingen holder til på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter for alle sykehusene i Oslo på døgnbasis. BiO inkluderer Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi.

Seksjon for immunhematologi er en av tre seksjoner ved BiO. Seksjonen utfører et bredt repertoar av undersøkelser og utredninger inkludert blodtyping og pretransfusjonsundersøkelser av pasienter, gravide og blodgivere. Vi mottar også prøver fra andre blodbanker til utredning og utleverer blodprodukter. Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi, inkl. enhet for forskning og utvikling (FoU) ligger ved seksjonen.

Vi har nå ledig fast stilling som enhetsleder ved seksjonen. Seksjonen har i overkant av 40 stillinger, de fleste bioingeniører, og enhetsleder vil få personalansvar for ca 30 av disse. Hovedoppgave for enhetsleder vil være knyttet til personalforvaltning og daglig drift. Enhetsleder har seksjonsleder som nærmeste overordnet og det vil være tett samarbeid mellom seksjonsleder, enhetsleder og spesialbioingeniørene foruten den øvrige personalgruppen.

Stillingen er dagstilling med 37,5 timer pr.uke.

Kun elektroniske søknader i Webcruiter vil bli vurdert. Dokumenter knyttet til utdanning scannes inn som vedlegg til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar
 • Turnus, GAT
 • Oppgavefordeling, ukeplaner
 • Planer for opplæring av nyansatte, andre
 • Sjekklister
 • Kvalitetsoppgaver/kompetanse
 • Andre oppgaver delegert fra / i samarbeid med seksjonsleder

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha bioingeniørfaglig bakgrunn (autorisert bioingeniør) og yrkeserfaring som bioingeniør
 • Det er ønskelig med erfaring/utdanning knyttet til personalforvaltning/ansvar, administrasjon og ledelse
 • Kjennskap/kompetanse i fagområdet immunologi og transfusjonsmedisin vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det legges vekt på personlig egnethet
 • Stor arbeidskapasitet og faglig engasjement
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Åpen for nye utfordringer
 • Selvstendig

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Unni Elisabeth Bergerud, mobil 92631027, epost: unnber@ous-hf.no

Se stillingsannonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.