Enhetsleder, Sørlandet sykehus

Tilbake til ledige stillinger

Enhetsleder, Sørlandet sykehus

Varighet:
Fast
Sted:
Flekkefjord
Søknadsfrist:
01.04.2020

Enhetsleder
Enhet for Medisinsk biokjemi og blodbank, Flekkefjord

Sørlandet sykehus Flekkefjord inngår som en del av Sørlandet sykehus HF som driver virksomhet i hele Agder. Sykehuset i Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon for ca 40 000 innbyggere og yter pasientbehandling innen kirurgi, ortopedi, gynekologi, fødselshjelp og indremedisin.

Flekkefjord er en by med ca. 9000 innbyggere som ligger vakkert til ved kysten midt mellom Stavanger og Kristiansand som begge har flyplasser med internasjonale flyvninger. Fjord, skjærgård og natur rett utenfor døren gir gode muligheter for friluftsliv og et relativt nyåpnet kultursenter tilbyr en rekke opplevelser/aktiviteter.

Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank ligger organisatorisk i Medisinsk serviceklinikk og har totalt 13,5 stillinger. Enheten har analyseinstrumentene Cobas 6000, Sysmex XN1000 og Sta Satellite Max. Innen blodbankområdet utføres aferesetapping og blodtypeserologi. Lab.datasystem Unilab 700 og Prosang. Enheten er akkreditert etter ISO 15189

Nåværende enhetsleder går av med pensjon og vi søker hennes etterfølger. I stillingen i dag inngår også ansvar for blodbanken etter blodforskriften §2-2, i tillegg til et overordnet ansvar for kvalitetsarbeid.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig drift av enheten og personalansvar.
 • Sammen med avdelingssjef ansvar for å utarbeide og overholde avdelingens budsjett.
 • Sammen med fagansvarlige leger og fagbioingeniører ansvar for å vedlikeholde og utvikle det bioingeniørfaglige arbeidet i enheten
 • Lede/koordinere kvalitetsarbeidet ved avdelingen
 • Ansvar for opplæring og veiledning av avdelingens ansatte i kvalitetssystemet EK
 • Holde seg orientert om den nasjonale utviklingen av kvalitetskrav for fagområdene og tilrettelegge arbeidet med utvidelse/vedlikehold av akkreditering
 • Helhetlig ledelse med særlig ansvar for at samarbeid på tvers i laboratorievirksomheten samt tverrfaglig samarbeid fungerer.
 • Avhengig av kompetanse kan stillingen tillegges fagansvar.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Lederutdanning og ledererfaring er ønskelig
 • Arbeidserfaring fra medisinsk biokjemi og blodbank
 • Videreutdanning og/eller erfaring fra kvalitetsarbeid ønskelig
 • Gode generelle dataferdigheter
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Endringsvillig
 • Evne til å jobbe i team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Enhet med stabilt og godt personale.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

 • Avdelingssjef Venke Njølstad, mobil 918 75 771
 • Klinikkdirektør Siri Tønnessen, mobil 900 61 504

Les om stillingen på webcruiter.no

Søk på stillingen

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook