Fagbioingeniør/bioingeniør, Lovisenberg Diakonale sykehus

Tilbake til ledige stillinger

Fagbioingeniør/bioingeniør, Lovisenberg Diakonale sykehus

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
17.10.2021

Ønsker du en spennende og lærerik jobb i vårt laboratorium?

Fagbioingeniør / bioingeniør

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker.

Ved Laboratorium for medisinsk biokjemi har vi nå ledig 100% fast stilling fra 01.01.2022 for:

Fagbioingeniør – IKT

Bioingeniør

Laboratorium for medisinsk biokjemi betjener sykehusets egne pasienter samt polikliniske pasienter. Laboratoriet utfører cirka 1 100 000 analyser årlig innen medisinsk biokjemi, immunologi, hematologi og koagulasjon. Avdelingen har poliklinikk som mottar pasienter til prøvetaking og EKG samt et osteoporoselaboratorium som utfører bentetthetsmålinger.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende, sosialt og hyggelig, og er preget av åpenhet, gjensidighet og respekt. Vi har tilpasset opplæring for alle nyansatte.

Arbeidsoppgaver fagbioingeniør IKT

 • Delta i den daglig driften av avdelingen
 • Medansvarlig for å drifte IKT verktøy og systemer i avdelingen i samarbeid med IKT ansvarlig.
 • Bidra i utviklingen av nye løsninger og programvare.
 • Veiledning/opplæring av (ny)ansatte og bioingeniørstudenter
 • Stillingen er knyttet til laboratoriets vaktturnus med arbeid hver fjerde helg.
 • Andre funksjoner kan bli tillagt stillingen.

Arbeidsoppgaver bioingeniør

 • Delta i daglig analysearbeid, blodprøvetaking og EKG.
 • Betjene og vedlikeholde medisinsk teknisk utstyr.
 • Stillingene er knyttet til laboratoriets vaktturnus med arbeid hver fjerde helg.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Praktisk erfaring fra medisinsk biokjemi er ønskelig.
 • Ved ansettelse som fagbioingeniør - IKT vil erfaring og kjennskap til informasjonsteknologi og laboratorieinformasjonssystemer vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt.
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling.
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.

Kontaktinformasjon

 • Gro M. Gulbrandsen, mobil 926 61 004

Se annonsen på easycruit.com

Søk på stillingen

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.