Førsteamanuensis i bioingeniørfag

Tilbake til ledige stillinger

Førsteamanuensis i bioingeniørfag

NTNU logo
Varighet:
Fast
Sted:
NTNU Ålesund
Søknadsfrist:
31.12.2018

Ved Institutt for biologiske fag Ålesund er det ledig stilling som

Førsteamanuensis i bioingeniørfag

Om stillingen

Institutt for biologiske fag Ålesund søker førsteamanuensis med norsk autorisasjon som bioingeniør til en 100% fast undervisning- og forskerstilling, primært innen medisinsk biokjemi med arbeidssted Ålesund.

Stillingen rapporterer til instituttleder

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning primært innenfor medisinsk biokjemi.
 • Forskning innen laboratoriemedisin,
 • Initiere forskningsprosjekter og lede søknadsprosesser.
 • Administrative oppgaver.
 • Veiledning av bachelor-, master- og doktorgradsstudenter.
 • Den som ansettes vil også kunne tildeles andre undervisningsoppgaver ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det universitetsutdanning i relevante fagområder. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i relevant fagområde.

Erfaring fra arbeid i medisinsk laboratorium, spesielt innen

 • Medisinsk biokjemi.
 • Analytisk kvalitetsovervåking og metodevalidering innen medisinsk biokjemi med bruk av statistiske verktøy.

Undervisningserfaring

Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig, fordi undervisning på bachelornivå primært gjennomføres på norsk. I tillegg må søker beherske engelsk.

Det er krav om dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for bioingeniørfaget. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

--------------------------------

Andre krav:

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Ansatte uten utdanningsfaglig basiskompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent pedagogisk utviklingsprogram innen to år etter ansettelse.

Stillingsinnehaver bør vise til internasjonal erfaring og kunne vise til publiseringer i "peer-reviewed journals" og andre relevante publiseringskanaler. Stillingsinnehaver bør kunne dokumentere evnen til å oppnå eksterne forskningsmidler fra relevante finansieringskilder, være internasjonal anerkjent og ha evnen til å initiere og lede forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Stillingsinnehaver ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte. Den som ansettes plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Stillingsinnehaver skal veilede master- og ph.d.-studenter innen sitt fagområde. Den som ansettes plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling
 • Evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid, samt veiledning på. ulike nivå (Bachelor, Master, PhD)

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som førsteamanuensis lønnes i henhold til statens lønnsregulativ. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse,

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • Navn og adresse til tre potensielle referanser
 • Forskningsplan
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")
 • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse
 • Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning

Generell informasjon

Jobbe ved NTNU

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Instituttleder Tove Havnegjerde tove.havngjerde@ntnu.no , telefon 70 16 13 17 / 950 82 053. Eller programkoordinator for Bachelor i bioingeniørfag Ålesund Anne Røsvik anne.s.rosvik@ntnu.no, telefon 70 16 14 62.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknad merkes med referansenummer: NV-121/18.

Søknadsfrist: 31.12.2018

Annonse på jobbnorge.no / Søk på stillingen