Førsteamanuensis i celle- og molekylærbiologi, NTNU

Tilbake til ledige stillinger

Førsteamanuensis i celle- og molekylærbiologi, NTNU

Varighet:
Fast
Sted:
Trondheim
Søknadsfrist:
30.08.2021

Førsteamanuensis i celle- og molekylærbiologi

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ansvarsoppgavene for stillingen er å initiere, lede og delta i forsknings- og undervisningsaktiviteter ved instituttet.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes forventes å delta i forskningsaktivitet ved å initiere og/eller lede egne forskningsprosjekter samt å bidra inn i eksisterende forskningsaktivitet ved instituttet. Forskningen ved instituttet er innrettet mot molekylære mekanismer i kreftutvikling (cellulær signalisering, ekstracellulær matriks og inflammasjon) hvor målet er nye prognostiske og diagnostiske biomarkører som kan benyttes i kreftbehandling. Vi søker deg som har forskningsinteresse innen dette fagområde. Vi søker en person som kan bidra til å knytte forsknings- og undervisningsaktiviteter ved instituttet tettere sammen, bidra til en konsolidering og utvikling av eksisterende forsknings- og undervisningsaktiviteter. Samarbeid med kliniske avdelinger, diagnostiske laboratorier og forskningsgrupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt står sentralt.

Undervisningsaktivitetene ved instituttet er i hovedsak knyttet til bachelorprogrammet bachelor i bioingeniørfag og har et faglig tyngdepunkt i medisinsk laboratorieteknologi. Fagene som undervises har et stort innslag av laboratorieaktivitet og praktisk veiledning og undervisning på lab er en naturlig del av jobben i tillegg til teoriundervisning. Det samme er deltagelse i eksamensarbeid, studieplanarbeid og koordinerings- og utviklingsarbeid av undervisningsaktiviteter. Veiledning av stipendiater og studenter på bachelor- og masternivå vil være en viktig arbeidsoppgave.

Den som ansettes vil få undervisningsansvar innen fagområdene immunologi, hematologi, immunhematologi, laboratoriemedisin og celle- og molekylærbiologi. Undervisningsansvar og oppgaver vil kunne variere ut fra instituttets til enhver tid gjeldende behov.

Den totale arbeidsplikten fordeles mellom undervisning, forskning og administrasjon. Fordelingen vil kunne variere for å best støtte opp under instituttets behov, men over tid forventes det at om lag 45% av stillingen vil være relatert til undervisning, 45% til forskning og om lag 10% til administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet celle- og molekylærbiologi i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Du må ha en doktorgrad innenfor celle- og/eller molekylærbiologi tematisk innrettet mot celle- og molekylære mekaniser involvert i kreftutvikling
 • Dokumentert bred erfaring med analyse av biologiske prøver og bred og relevant teknologisk kompetanse
 • Du må vise potensialet til å lede forsknings- og utviklingsarbeid. Det vil bli lagt vekt på publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale tidsskrifter innen ditt fagområde. Hovedvekten vil bli lagt på akademisk arbeid publisert de siste fem årene og på forskningsplanen som skal beskrive hvordan de planlagte aktivitetene smelter sammen med og styrker den pågående aktiviteten ved instituttet
 • Undervisningen på instituttet er i hovedsak på bachelornivå og utøves på norsk. Du må kunne dokumentere tilstrekkelig språkferdigheter til å undervise på norsk eller et skandinavisk språk ved ansettelse i tillegg til god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med metodeutvikling
 • Autorisasjon som bioingeniør eller inngående kjennskap til profesjonen og bioingeniørfaglig profesjonsutøvelse
 • Kunnskap og praktisk erfaring fra medisinsk diagnostisk laboratorium, fortrinnsvis innenfor immunhematologi/transfusjonsmedisin og/eller hematologi
 • Erfaring med undervisningsledelse vil tillegges vekt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med metodeutvikling
 • Autorisasjon som bioingeniør eller inngående kjennskap til profesjonen og bioingeniørfaglig profesjonsutøvelse
 • Kunnskap og praktisk erfaring fra medisinsk diagnostisk laboratorium, fortrinnsvis innenfor
 • immunhematologi/transfusjonsmedisin og/eller hematologi
 • Erfaring med undervisningsledelse vil tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1101) vil du lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse .

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Kontaktinformasjon

 • Lars G. Landrø, e-post lars.g.landro@ntnu.no.

Les hele stillingsutlysningen på jobbnorge.no

Søk på stillingen