Høgskolelektor / førstelektor / førsteamanuensis - bioingeniørfag

Tilbake til ledige stillinger

Høgskolelektor / førstelektor / førsteamanuensis - bioingeniørfag

Høgskolen i Østfold logo
Varighet:
Fast
Sted:
Fredrikstad
Søknadsfrist:
28.08.2019

Om stillingene

Avdeling for ingeniørfag søker førsteamanuensis, førstelektor eller høgskolelektor med høy bioingeniørfaglig kompetanse til en 100 % undervisnings- og forskerstilling, alternativt 2 stillinger á 50 %.

Kvalifikasjonskrav

 • minimum mastergrad innenfor relevant fagfelt
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk
 • relevant erfaring fra medisinsk laboratorium
 • fagkompetanse som dekker minst ett av følgende fagområder:
 1. medisinsk biokjemi
 2. transfusjonsmedisin / immunhematologi

Kompetanse innenfor følgende emner er ikke et krav, men vurderes som relevant:

 • hematologi
 • automasjons- og mellomvareløsninger

Det legges i tillegg vekt på:

 • undervisningserfaring fra høgskole eller universitet
 • god formidlingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • studentengasjement
 • erfaring i bruk av digitale undervisningsmetoder

Ved eventuell ansettelse i to stillinger á 50 %, prioriteres det slik at minimum en av søkerne er autorisert bioingeniør og at kandidatene har komplementerbare fagområder. Søkerne bes angi om det søkes 100 % eller 50 % stilling, eller begge deler. Der kandidatene ellers stiller likt vil søkere med førstekompetanse bli prioritert.

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingene forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom søkere mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr

 • stillingene lønnes som 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor mellom kr 515 200 - 670 000, eller som 1008 høgskolelektor mellom kr 435 600 - 631 700. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på pedagogisk og digital kompetanse
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingene

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingene:

 • studieleder Annette Veberg Dahl, tlf: 957 32 371
 • programkoordinator bioingeniør Beathe Kiland Granderud, tlf 928 88 295
 • førsteamanuensis Maria Dung Cao, tlf 480 98 260

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Om oss

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden; tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling med fokus på tett og godt samarbeid med våre studenter og på tvers av fagmiljø. Vi har en solid posisjon i offentlig virksomhet og privat næringsliv med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med fokus på aktuell forskning.

Avdeling for ingeniørfag holder til i nye lyse lokaler i Fredrikstad med ca 550 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelorstudier i ingeniørfag innen bygg, industriell design, elektro, maskin, kjemi samt bioingeniørutdanning og bachelorutdanning i innovasjon og prosjektledelse. I forbindelse med ingeniørutdanningen gir avdelingen tilbud om forkurs, tresemesterordning og Y-vei.

For mer informasjon om høgskolen les mer på våre nettsider: http://www.hiof.no

Fullstendig annonse på jobbnorge.no

Søk på stillingen