IKT-forvalter, Laboratoriemedisin, Vestre Viken

Tilbake til ledige stillinger

IKT-forvalter, Laboratoriemedisin, Vestre Viken

Varighet:
Fast
Sted:
Gjettum
Søknadsfrist:
26.07.2020

IKT-forvalter
LAB Avd for Laboratoriemedisin, Vestre Viken

Det er ledig stilling som IKT-forvalter i Avdeling for laboratoriemedisin. Avdelingen har flere IKT-systemer og hvilket ansvar som tillegges denne stillingen avklares i ansettelsesprosessen. Du vil jobbe i team med andre IKT-forvaltere i avdelingen og er faglig underlagt IKT-leder i Avdeling for laboratoriemedisin. Hovedarbeidssted vil være Bærum.

Avdeling for laboratoriemedisin består at 8 seksjoner innen fagområdene biokjemi, mikrobiologi og blodbank. Det er totalt ca 300 ansatte fordelt på sykehusene Drammen, Bærum, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal sjukestugu.

Arbeidsoppgaver

- Arbeid relatert til elektronisk henvisning og rekvirering fra primærhelsetjenesten til laboratorie- og røntgenavdelingene i Vestre Viken:

  • Ansvar for systemene som brukes til dette, installere og supportere legekontorer som bruker systemene samt koordinere og informere om endringer
  • Opplæring og oppfølging av legekontorer i bruk av systemer for elektronisk henvisning og rekvirering
  • Ansvar for nødvendig validering av nye versjoner og endringer, inkludert koordinering av integrasjonstesting
  • Kunnskap om drift og logistikk på laboratorieavdelingene i Vestre Viken

- Koordinere bruk av Norsk Laboratoriekodeverk

- Jobbe i team med andre IKT forvaltere i avdelingen

- Arbeid med forvaltning av avdelingens laboratoriedatasystemer

- Samarbeide med andre IKT forvaltere, IKT-leder og Sykehusparter for å sikre god kvalitet og systemsikkerhet

- Sikre videreutvikling og forbedring av datasystemene

Kvalifikasjoner

- Offentlig godkjenning/autorisasjon som bioingeniør

- Allsidig erfaring fra laboratoriearbeid, minimum 2 års praksis

- Allsidig erfaring innen IKT knyttet til laboratoriefagene

Personlige egenskaper

- Positiv og omgjengelig

- Evne til å samarbeide, fleksibel og kunne arbeide selvstendig

- Løsningsorientert ,strukturert og nøyaktig

- Trives med å arbeide i et hektisk miljø

Vi tilbyr

- Interessante og varierte arbeidsoppgaver

- Et godt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

- IKT ansvarlig Bærum Kine Pedersen, mobil 98436864

- Systemansvarlig IHR Gia Deyab, mobil 45486684

- IKT leder Espen Jørstad, mobil 92231567

Les annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no