Overbioingeniør hematologi/ koagulasjon, Sykehuset Innlandet

Tilbake til ledige stillinger

Overbioingeniør hematologi/ koagulasjon, Sykehuset Innlandet

Varighet:
Fast
Sted:
Elverum
Søknadsfrist:
11.06.2023

Overbioingeniør hematologi/ koagulasjon

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Elverum, Sykehuset Innlandet HF

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbanken foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Medisinsk biokjemi tar i mot prøver fra primærhelsetjenesten, tar prøver på sykehuset og dekker primærhelsetjenesten og det lokale sykehusets behov for analyser.

Arbeidsoppgaver

Er du interessert idrett- og friluftsliv? Liker du turer i skog og mark, se på gyselig spennende håndballkamper eller kanskje ta en tur i noen av Nord-Europas flotteste alpinanlegg. Vil du bo i en by omgitt av spennende turområder som passer for både to- og firbeinte, som har et innholdsrikt idrettsmiljø som inneholder aktiviteter som motorsport, hundesport, skiidretter og ballidretter, pluss mye mer? I en by som slettes ikke er langt unna Oslo? Da er Elverum kanskje stedet for deg? Bor du i Elverum, så bor du midt i smørøyet. Under to timers kjøring fra Oslo, med kort veg til alpinanleggene i Trysil og med et nærområde spekket med gode tilbud.

På vår seksjon på Elverum lyser vi ut stillingen som overbioingeniør på vår faggruppe for hematologi/koagulasjon. Overbioingeniøren inngår i et team av overbioingeniører, som sammen med seksjonens leder, ivaretar kvaliteten ved driften. I tillegg til overbioingeniøren inngår også to fagbioingeniører i faggruppens team. Dere tre skal sammen sørge for den daglige driften av bl.a. to Alinity HQ-moduler, en Alinity HS-modul, to ACL koagulasjonsinstrumenter og fem blodgassinstrumenter fra ABL. Overbioingeniør har også ansvaret for bl.a. innkjøp av reagenser og den daglige kontakten med leverandørene.

Ved interne tilsettinger som frigjør annen stilling på seksjonen vil det tilsettes fra søkerne som er tilgjengelig.

Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og kan tilby å dekke 4 mnds leie av overgangsbolig.

Ønsket tiltredelse er så raskt som mulig. Aktuelle kandidater innkalles til intervju fortløpende.

Kvalifikasjoner

  • Autorisert bioingeniør, helst med erfaring og/eller tilleggskompetanse innen statistikk, kvalitet og hematologi/koagulasjon/automasjon.

Personlige egenskaper

  • Fleksibel og omgjengelig. Glad i kontakt med andre yrkesgrupper.
  • Må kunne norsk/skandinavisk språk.

Vi tilbyr

  • Høy kompetanse.
  • Erfarne medarbeidere.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
  • Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og kan tilby å dekke 4 mnds leie av overgangsbolig.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Henning Sveen, Seksjonsleder, Telefon: 412 10 799

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.