Rådgiver IKT, Sykehuset i Vestfold

Tilbake til ledige stillinger

Rådgiver IKT, Sykehuset i Vestfold

Varighet:
Fast
Sted:
Sykehuset i Vestfold
Søknadsfrist:
11.08.2024

Rådgiver IKT - Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som vil være med å drifte og utvikle avdelingens IKT systemer i samarbeid med avdelingens øvrige IKT-ressurser.

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Mikrobiologisk avdeling har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med motiverte ansatte fra ulike yrkesgrupper som samarbeider godt sammen. Avdelingen har ansatte med høy faglig kompetanse, og et fag som er i kontinuerlig utvikling.

Mikrobiologisk avdeling betjener rekvirenter i og utenfor sykehus i Vestfold og Telemark og utfører årlig cirka 700.000 analyser. Avdelingen har totalt 58 årsverk, og har 2 seksjoner, "Bakteriologi" og "Infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk". Laboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er akkreditert etter ISO 15189.

Avdelingen er godt utstyrt medisinskteknisk, og alle prosesser ved laboratoriet omfatter bruk av IKT. Avdelingens IKT ressurserteam har en sentral rolle i daglig drift, og er en viktig brikke ved endringer og forbedringer.

Vi har nå ledig 100% fast stilling som rådgiver IKT

Vi ser frem til å høre fra deg!

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

Rådgiver IKT inngår i avdelingens IKT-team som har ansvar for daglig drift av avdelingens fagsystem MLx med integrasjoner.

Arbeidsoppgaver som IKT-teamet har ansvar for:

 • Delta i daglig drift og vedlikehold av avdelingens laboratoriedatasystem MLx
 • Regninger til Helfo og institusjoner
 • Bidra ved installering og endringer av analyseinstrumenter og mellomvarer
 • Ta ut produksjonsstatistikk
 • Oppfølging av brukerfeil i MLx
 • Bidra til at avdelingens elektroniske bestillinger og svarrapportering fungerer
 • Bidra til automatisering av manuelle rutiner og optimalisering av automatiske prosesser

Stillingen innebærer deltagelse og medansvar for opplæring og oppdatering av personalet i bruk av avdelingens IKT-systemer, og utarbeidelse og vedlikehold av skriftlige prosedyrer.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør er ønskelig
 • Ha erfaring og kjennskap til informasjonsteknologi og laboratorieinformasjonssystem (LIS)
 • Ønskelig med erfaring og forståelse for arbeid ved et mikrobiologisk laboratorium/ medisinsk laboratorium
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper, men også evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Et fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Kontaktinformasjon

Anja Hannisdal, Avdelingssjef, Telefon: +4799357499, E-post: anja.hannisdal@siv.no

Søk på stillingen via webcruiter.no

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.