Seksjonsleder, Avdeling for laboratoriemedisin, Sykehuset Namsos

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder, Avdeling for laboratoriemedisin, Sykehuset Namsos

Varighet:
Fast
Sted:
Namsos
Søknadsfrist:
25.08.2024

Har du godt humør? Liker du at det er «høyt under taket»? Nå har du mulighet til å bli en del av vårt trivelige og gode arbeidsfellesskap!

Avdeling for Laboratoriemedisin har ca 110 faglig engasjerte medarbeidere, og består av fire seksjoner fordelt på Sykehusene i Levanger og Namsos: Medisinsk biokjemi-Namsos, Medisinsk biokjemi-Levanger, Blodbank og Medisinsk mikrobiologi Levanger. Alle seksjonene er utstyrt med moderne analysemaskiner og er akkreditert etter ISO 15189.

Ved seksjon Medisinsk biokjemi, Namsos, søker vi nå ny leder.
Vi søker etter en inspirerende og utviklingsorientert leder som ønsker å være med å videreutvikle både seksjonen og hele avdelingen.
Seksjonsleder inngår i avdelingsleders ledergruppe.

Sykehuset ligger sentralt i Namsos med fantastiske turmuligheter både sommer og vinter.
Vi utfører et bredt utvalg av analyser og tjenester til spesialist- og primærhelsetjenesten og vi utførte i 2023 knapt 1 mill. analyser ved seksjonen. Vi kan by på engasjerte, dyktige og inkluderende arbeidskollegaer som setter faglig kvalitet høyt. Vi har også et nært og godt samarbeid internt med laboratorieseksjonene ved Sykehuset Levanger og også med fagmiljøet ved St.Olavs hospital.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi arbeider derfor for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og også rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I avdelingen har vi i dag dyktige ansatte fra flere ulike land og kulturer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lederansvar for seksjonens samlede ressurser og tjenestetilbud
 • Har seksjonens fag-, personal- og økonomiansvar i hht enhver tids gjeldende fullmakter
 • Utarbeidelse av turnus og ajourhold i RS
 • Er stedlig leder for avdelingens personale, organisatorisk tilknyttet andre seksjoner; Kontorpersonale/sekretærer, assistenter og blodbankpersonell
 • Sikre god rekruttering og kompetanseutvikling i seksjonen
 • Bidra til videreutvikling av kvaliteten i pasientbehandlingen ved å tilby relevante tjenester
 • Legge til rette for forskning, fag- og kompetanseutvikling og jobbglidning mellom fagprofesjonene i seksjonen
 • Ta ansvar for tverrgående problemstillinger mellom seksjoner, avdelinger og klinikker og overfor aktuelle eksterne samarbeidspartnere
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre aktuelle endringsprosesser
 • Sikre samordningsgevinster i egen seksjon og i relasjon til øvrige enheter i foretaket
 • Sikre at undersøkelsene / analysene har god kvalitet
 • Behandle klager, avvik og forbedringsforslag

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring fra fagområdet er sterkt ønskelig
 • Personlige egenskaper
 • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
 • Ansvarlig og helhetstenkende
 • Lojalitet til organisasjon og oppdrag
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for kulturens betydning for seksjonens utvikling
 • Forstå betydningen av, samt ha en framtidsrettet holdning til digital kompetanse
 • Gode evner til å lede en enhet i endring

Arbeidsmiljøet betyr mye for oss, og det er viktig at du vil trives med både arbeidsoppgaver og miljøet. Derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø, også med enkeltarrangementer av sosial karakter utenom arbeidstid
 • Gode velferdsordninger med bl.a. bedriftsidrettslag
 • Opplæring av nyansatte etter individuell opplæringsplan
 • Spennende og variert arbeid i en hektisk hverdag
 • Lønn etter avtale
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Kontaktinformasjon

Kjetil Landsem, Avdelingsleder, Telefon:74098133, E-post: kjetil.landsem@hnt.no

 

Søk på stillingen

Se annonsen på webcruiter.no

 

Om arbeidsgiver

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no