Seksjonsleder Medisinsk mikrobiologi

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder Medisinsk mikrobiologi

Varighet:
Fast stilling
Sted:
Avdeling for laboratoriemedisin Drammen
Søknadsfrist:
30.06.2017

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 2 seksjoner innen medisinsk mikrobiologi på hhv. Drammen og Bærum, og begge seksjoner er aktivt engasjert i forskning. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon gruppe I innen medisinsk mikrobiologi. Se mer på www.vestreviken.no/lab 

Vi søker etter positiv, engasjert og dyktig leder til fast stilling som seksjonsleder i Drammen

Medisinsk mikrobiologi, seksjon Drammen har ca. 35 årsverk og utfører årlig ca. 420.000 analyser. Det er fire faggrupper ved seksjonen: preanalytisk, bakteriologi, infeksjonsimmunologi og genteknologi. Seksjonen har to overleger og to LIS-leger. Det planlegges nytt sykehus på Brakerøya i 2024, og seksjonsleder vil ha mulighet til å bidra i utformingen av det nye laboratoriet.

Seksjonsleder er administrativt og faglig underlagt avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe. Det er godt samarbeid mellom seksjonene og faglig utvikling i faggruppene på tvers av geografi. Det er spesielt nært faglig, kvalitetsmessig og utdanningsrelatert samarbeid med Seksjon for medisinsk mikrobiologi, Bærum.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har ansvar for måloppfølging, fag og kvalitet, personal og økonomi ved egen seksjon. Seksjonsleder inngår i avdelingens ledergruppe, og har der et ansvar for å bidra med helhetlig og strategisk tenkning, ta medansvar for krevende prioriteringer og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle avdelingen iht. vedtatte mål og strategier.

Kvalifikasjoner

  • Søkere bør ha autorisasjon som helsepersonell, fortrinnsvis innen relevant fagområde
  • Det er ønskelig med ledererfaring og lederutdanning

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vektlegges. Du må ha gode samarbeidsevner, jobbe selvstendig, være løsningsorientert, ha høy arbeidskapasitet og arbeidsglede, samt være en motiverende faktor for å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Vilje til å videreutvikle deg som leder i henhold til Vestre Vikens lederforventninger: "Helhetstenkende, ansvarlig, endringsvillig, handlekraftig, kommuniserende og inspirerende"
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

  • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø på tvers av yrkesgrupper, både i Drammen og i avdelingens ledergruppe
  • Gode muligheter for videreutvikling

Kontaktperson

Avdelingssjef Trude Steinsvik, mobil 906 57 900

Søknadsfrist: 30.06.2017

Fullstendig annonse

Søk på stillingen