Spesialbioingeniør IKT

Tilbake til ledige stillinger

Spesialbioingeniør IKT

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
25.09.2023

Spesialbioingeniør IKT
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for medisinsk biokjemi, Enhet for laboratorieinformatikk, Oslo universitetssykehus HF

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

I seksjon for fellesfunksjoner ved Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er det ledig to faste stillinger, henholdsvis lokalisert ved Rikshospitalet og Ullevål. Avdelingen er organisert under Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) som utgjør det største fagmiljøet i Norge innenfor helserettet laboratorievirksomhet og leverer laboratoriediagnostikk for pasientene i Oslo universitetssykehus HF, andre sykehus, avtalespesialister og primærhelsetjenesten. Klinikk for laboratoriemedisin er inndelt i syv avdelinger og dekker fagområdene farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, patologi og rettsmedisinske fag.

Den aktuelle stillingen vil inngå i et team som ivaretar sentrale IKT-systemer og oppgaver for avdelinger tilknyttet KLM, samt spesiallaboratorier i andre klinikker, i tett samarbeid med øvrige fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus, regional IKT-leverandør Sykehuspartner og aktuelle systemleverandører. Seks spesialbioingeniører i IKT-gruppen jobber p.t. bakvakt hver 6. uke.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene innenfor IKT-labområdet i klinikken er i stadig endring. Ikke minst knyttet til Nye OUS med nye sykehusbygg og samling av deler av laboratorievirksomheten i Livsvitenskapsbygget, som er ferd med å reise seg mellom Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. For å møte og støtte driften i Nye OUS vil det kreve tilpassing, utvikling og konsolidering innenfor IKT-området.

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Systemadministrasjon/forvaltning, meldingsovervåkning, utvikling og test av laboratorieinformasjonssystemet Unilab med integrasjon mot analyseinstrumenter og mellomvaresystemer
 • Delta og spille en sentral rolle i lokale og overordnede IKT-prosjekter
 • Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon og prosedyrer
 • Delta i aktuelle fora og møter
 • På sikt kan bakvakt hver 6 uke bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør, eller tilsvarende kompetanse, med erfaring fra sykehuslaboratorium
 • Erfaring fra medisinsk biokjemi er en fordel
 • Tilleggsutdanning innen IKT eller tilsvarende erfaring vil vektlegges
 • Erfaring og kjennskap til informasjonsteknologi og laboratorieinformasjonssystemer
 • Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig
 • Må beherske norsk og engelsk godt både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til kvalitetssystemer er en fordel

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Er serviceinnstilt og har evne til å jobbe selvstendig, være løsningsorientert og ta ansvar
 • Er opptatt av fagutvikling, forbedring og kompetansedeling
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Kan arbeide systematisk, metodisk og effektivt i et travelt miljø
 • Er god til å samhandle med andre mennesker muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk
 • Er kvalitetsbevisst i dokumentasjon og rapportering
 • Har evnen til å lede arbeidsgruppe og mindre prosjekter

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Du blir en del av det største fagmiljøet innenfor laboratorievirksomhet i Norge, med mange spennende aktiviteter og oppgaver inn mot fremtidens OUS
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i Oslo universitetssykehus blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Kontaktinformasjon

 • Anne Ytreeide Stabell, seksjonsleder, mobil 48040218
 • Anita Høgetveit, fagleder IKT, mobil 91144022

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.