Universitetslektor i medisinsk mikrobiologi

Tilbake til ledige stillinger

Universitetslektor i medisinsk mikrobiologi

NTNU logo
Varighet:
Fast
Sted:
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist:
03.06.2018

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for bioingeniørfag

Universitetslektor i medisinsk mikrobiologi

Ved Institutt for bioingeniørfag (NTNU) er det ledig stilling som universitetslektor i medisinsk laboratorieteknologi.

Som ansatt hos oss vil du bidra med å utdanne bioingeniører. Du vil arbeide med interessante problemstillinger knyttet til undervisning, utvikling av bioingeniørfaget og undervisningsmetoder. Du må ha interesse for undervisning, evne til å arbeide selvstendig og være interessert i å videreutvikle egen kompetanse ut fra instituttets behov. Du må kunne samarbeide med kolleger, studenter og praksisfeltet for bioingeniører.

Informasjon om instituttet

Administrativt er stillingen knyttet til Institutt for bioingeniørfag ved Fakultet for naturvitenskap. Instituttet har for tiden 20 faste tilsatte samt 1 postdoktor og 2 PhD stipendiater i midlertidige stillinger. Instituttet har ansvar for bachelor-utdanning av bioingeniører ved NTNU i Trondheim og har forskningsaktivitet innen områder som er relevante for undervisningen og medisinsk diagnostikk. For mer informasjon om instituttet, se https://www.ntnu.no/ibf

Beskrivelse av ansvarsområdet for stillingen

Ansvarsoppgavene for stillingen vil omfatte teoriundervisning, laboratorieundervisning og veiledning av studenter innen bachelorprogrammet bioingeniør, samt kontakt med praksisfeltet innenfor fagområdet.

Den som ansettes i stillingen vil primært få ansvar for undervisning innenfor fagområdet medisinsk mikrobiologi, men må også kunne påberegne å delta i og ta ansvar for undervisning innenfor andre fagområder ut fra institutts til enhver tid gjeldende behov.

Den totale arbeidsplikten fordeles på feltene undervisning og administrasjon. Fordelingen mellom de ulike feltene vil kunne variere, men over tid forventes det at om lag 80% av stillingen vil være relatert til undervisning og om lag 20% til administrasjon. Arbeidsoppgavene for stillingen vil kunne endre seg over tid for å best støtte opp under instituttets behov og aktiviteter. Stillingsinnehaver ivaretar det faglige ansvaret sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte. Vedkommende plikter å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget.

Det er ikke regulær forskningsrett eller plikt ved ansettelse som universitetslektor, men normalt kan undervisningsfrie perioder benyttes til forsknings- og utviklingsarbeid, herunder faglig oppdatering.

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning på masternivå innenfor et bioingeniørfaglig relevant fagområde og ha autorisasjon som bioingeniør.

Oppdatert kunnskap og bred, praktisk erfaring fra medisinsk diagnostisk laboratorium innen medisinsk mikrobiologi samt erfaring med metodeutvikling, metodevalidering, kvalitetsarbeid eller utviklingsprosjekter innenfor fagområdet er en forutsetning. I tillegg vil det være en fordel om du har erfaring som fagbioingeniør og/eller praktisk erfaring fra en eller flere andre medisinske laboratoriespesialiteter.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Det er en forutsetning at du behersker norsk eller svensk/dansk språk, samt engelsk både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi søker deg som jobber selvstendig og tar ansvar, er initiativrik og har gode samarbeidsevner. Du har gode formidlingsevner, liker å veilede studenter og kan lede undervisnings- og utviklingsarbeid. Du har evne til å tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter og stor interesse for faglig utvikling av undervisning i fagområdet medisinsk mikrobiologi.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

NTNU har et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt. Menn oppfordres til å søke.

Lønns- og arbeidsforhold

Vi kan tilby:

  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø.
  • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Lars G. Landrø epost: lars.g.landro@ntnu.no.

Om søknaden

Søknaden skal inneholde:

  • CV med informasjon om oppnådde kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort
  • Attester og vitnemål
  • Informasjon om undervisningserfaring og annen pedagogisk virksomhet, inkludert utvikling av studieprogram, pensum, erfaring som foreleser, og utvikling av læringsmetoder og læringsmiljø
  • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som søkeren ønsker at det tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider). Fellesarbeider vil også bli bedømt.
  •  Informasjon om formidlingsaktivitet
  • Annen informasjon som søkeren finner relevant
  • Navn og adresse til 3 potensielle referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidene er vanskelig å identifisere søkerens bidrag, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for dette.

Søknad sendes elektronisk via denne siden. Kun søknader registrert i jobbnorge vil bli vurdert.

Stillingens referanse: 2018/14012 (NV 71/18)

Søknadsfrist: 03.06.2018

Søk på stillingen

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!