Vikariater i mikrobiologi

Tilbake til ledige stillinger

Vikariater i mikrobiologi

Varighet:
5 vikariater
Sted:
Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist:
01.07.2021

Vikariater i mikrobiologi, Bioingeniør / Molekylærbiolog / Ingeniør

LHM MIKROBIOLOGI , Sykehuset Innlandet HF

Medisinsk mikrobiologi Lillehammer har nå 37 bioingeniørstillinger i tillegg til leger og annet personell. Avdelingen utfører laboratorietjenester for pasienter innlagt på alle sykehus i Innlandet, samt for primærhelsetjenesten. Avdelingens ansatte rullerer mellom mikrobiologens ulike seksjoner (serologi, molekylærbiologi, bakteriologi og medieproduksjon), og inngår i laboratoriets turnussystem med arbeid som for tiden er hver 4. helg eller hver 6. helg i tillegg til seinvakter og helligdagsvakter.

Mikrobiologisk avdeling er plassert sentralt på Lillehammer sykehus som ligger vakkert til med fantastiske turmuligheter både sommer og vinter, og vi kan by på gode kollegaer som støtter opp om hverandre.

Faglig kvalitet settes høyt på agendaen og sykehuset har mye og tilby den som ønsker å få til noe.

Vi søker etter bioingeniører, molekylærbiologer og ingeniører. Søkere med annen helsefaglig bakgrunn kan også komme i betraktning.

Avdelingen har ledig 5 stillinger i 100 % vikariater med tiltredelse snarest og ut året med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av diagnostisk arbeid innen alle fagområder.
 • Arbeidsoppgavene vil til enhver tid følge behovet i seksjonen / avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør.
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon.
 • Erfaring innen medisinsk mikrobiologi/molekylærbiologi vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Avdelingen har høy faglig aktivitet og søker derfor motiverte og initiativrike medarbeidere som bidrar til godt samarbeid og felleskap.
 • Fleksibilitet og endringsvillighet.
 • Løsningsorientert.
 • Beherske skandinavisk språk.
 • Evnen til å takle tidvis høyt arbeidstempo.
 • Ta ansvar, jobbe selvstendig og i team.
 • Godt humør settes alltid pris på.

Vi tilbyr

 • Et aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • Sykehuset Innlandet har et meget aktivt bedrifts idrettslag
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Sykehuset Innlandet starter høsten 2021 opp med nyetablert bioingeniørutdanning. Her vil sykehuset Innlandet ha et nært samarbeid og det gir oss mange muligheter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Bredesen, seksjonsleder, +47 906 65 565

Annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Medisinsk service består av laboratoriespesialitetene medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi, blodbank (immunologi og transfusjonsmedisin) og patologi. Noklus er organisert i vår divisjon. Laboratoriefagene analyserer ca. 9,6 millioner analyser per år.