Desentralisert utdanning kan gi oss flere bioingeniører

Ved bedre tilrettelegging kan bioingeniørstudiet bli interessant for flere, mener fagstyret. For eksempel ved å slippe å delta i undervisningen fysisk på full tid. Foto: Kristin Risa

Fagstyret mener

Desentralisert utdanning kan gi oss flere bioingeniører

Fagstyret mener også at det i større grad bør legges opp til fleksible utdanningsløp, slik at studiet kan la seg kombinere med jobb eller bosted som ikke ligger nært et av studiestedene.

Publisert

Endret

Av KJETIL JENSET, nestleder i BFIs fagstyre

Vi utdanner ikke nok bioingeniører til å dekke behovet. Kan en mer fleksibel utdanning bidra til å løse problemet? Det finnes helt sikkert personer som ønsker å utdanne seg til bioingeniør, men som av ulike årsaker ikke kan delta fysisk i undervisningen på full tid. Ved å tilrettelegge undervisningen i større grad, kan studiet bli interessant for flere.

Alternative utdanningsløp

Våre åtte utdanningsinstitusjoner tilbyr i dag en treårig utdanning på heltid, der studenten må være fysisk til stede ved obligatoriske læringsaktiviteter. Til sammenligning er sykepleierutdanningen også treårig, men flere studiesteder tilbyr utdanningen over fire år. Flere lærerskoler tilbyr samlingsbaserte studier som et alternativ til ordinært studium. Om du tar det ene eller det andre studiet, så tar utdanningen like lang tid.

Fagstyret er bekymret over at det ikke utdannes nok bioingeniører

Ved NTNU Gjøvik kan du ta en bachelorgrad som bygningsingeniør på deltid over fire år. Det er ikke vanskelig å finne utdanninger som har et alternativ. Noen ser nytteverdien av å kunne tilby alternativer til det som er standardutdanning. Ved å tilby en mer fleksibel utdanning, favner man flere.

Det lar seg gjøre

I Danmark utdanner man bioanalytikere, et studium som tilsvarer vår bioingeniørutdanning. Utdanningen tar tre og et halvt år, inkludert 52 uker i praksis. Ved utdanningen i Århus skriver man «bor du langt fra Århus, kan du følge undervisningen hjemmefra online». I gjennomsnitt må studenten møte én til to dager i uken for laboratorieundervisning og forelesninger. Resten av tiden kan studenten følge undervisningen hjemmefra.

Desentralisert utdanning

Fagstyret er bekymret over at det ikke utdannes nok bioingeniører til å dekke behovet. Vi har derfor valgt desentralisert utdanning som et av flere satsningsområder.

Dette må ikke tolkes som kritikk av våre utdanningsinstitusjoner, men heller som et innspill, som kan bidra positivt til utdanningen av flere bioingeniører. Med desentralisert utdanning tenker vi at studietilbudet gjøres mer tilgjengelig, gjennom bruk av digital teknologi. Fagstyret mener også at det i større grad bør legges opp til fleksible utdanningsløp, slik at studiet kan la seg kombinere med jobb eller bosted som ikke ligger nært et av studiestedene.

NITO BFI skal ikke utdanne bioingeniører, men vi kan være behjelpelig med å få dette i gang. Kanskje er Danmarks løsning med et tilbud ved en utdanningsinstitusjon det mest realistiske? Finansiering og ressurser til gjennomføring vil være motargumenter, men vi håper at et av utdanningsstedene i Norge ønsker å ta utfordringen. Det hadde vært både spennende og nyskapende.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Fagstyret, Utdanning