Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for redaktøren i spørsmål som vedrører Bioingeniørens langsiktige strategi og utvikling. Medlemmene bidrar med et bioingeniørfaglig perspektiv i evaluering av bladets utgaver og drøfting av fremtidige redaksjonelle satsingsområder.

Publisert

Endret

Komiteen fungerer også som et bindeledd mellom redaksjonen og fagmiljøer rundt om i landet.

Redaksjonskomiteen har ikke besluttende myndighet. I henhold til Redaktørplakaten tas alle redaksjonelle avgjørelser av Bioingeniørens ansvarlige redaktør.

Redaksjonskomiteen har fire møter i året. Bioingeniørens ansvarlige redaktør er komiteens leder, bladets journalist er komiteens sekretær. Lederen av Bioingeniørfaglig institutts fagstyre har, som representant for bladets utgiver, fast plass i komiteen. I tillegg oppnevner fagstyret, i samråd med redaktøren, minst fire medlemmer til komiteen for tre år av gangen.

Redaksjonskomiteen 2017 - 19

Eksterne medlemmer

Grete Brobakk, Nordlandssykehuset / Noklus

Ermira Deva, Oslo universitetssykehus

Aud Valle Hansen, Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen)

Raymond Jakobsen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Hege Smith Tunsjø, Høgskolen i Oslo og Akershus

Utgivers representant

Rita von der Fehr, fagstyreleder, Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

Redaksjonen

Grete Hansen, ansvarlig redaktør

Kirsti Berg, vitenskapelig redaktør

Anne Katrine Kvissel, vitenskapelig redaktør

Svein Arild Nesje-Sletteng, journalist/nettredaktør