Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for redaktøren i spørsmål som vedrører Bioingeniørens langsiktige strategi og utvikling. Medlemmene bidrar med et bioingeniørfaglig perspektiv i evaluering av bladets utgaver og drøfting av fremtidige redaksjonelle satsingsområder.

Publisert

Endret

Komiteen fungerer også som et bindeledd mellom redaksjonen og fagmiljøer rundt om i landet.

Redaksjonskomiteen har ikke besluttende myndighet. I henhold til Redaktørplakaten tas alle redaksjonelle avgjørelser av Bioingeniørens ansvarlige redaktør.

Bioingeniørens ansvarlige redaktør er komiteens leder, bladets journalist er komiteens sekretær. Lederen av Bioingeniørfaglig institutts fagstyre har, som representant for bladets utgiver, fast plass i komiteen. I tillegg oppnevner fagstyret, i samråd med redaktøren, minst fire medlemmer til komiteen for tre år av gangen.

Redaksjonskomiteen 2020 - 22

Eksterne medlemmer

  • Aud Valle Hansen, bioingeniør, Senter for kreftgenomikk, Laboratorieavdelingen, Haukeland sykehus
  • Per Hepsø, sjefbioingeniør, Avdeling for medisinsk biokjemi, St.Olavs hospital
  • Kaja Marienborg, bioingeniør og MSc, universitetslektor ved bioingeniørutdanningen, OsloMet
  • Marit Næss, bioingeniør og PhD, Daglig leder ved HUNT forskningssenter og biobank
  • Hege Smith Tunsjø, bioingeniør og PhD, førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen, OsloMet 

Utgivers representant

  • Rita von der Fehr, bioingeniør og fagstyreleder, Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

Redaksjonen

  • Svein A. Liljebakk, ansvarlig redaktør (kst.)
  • Grete Hansen, bioingeniør og journalist
  • Kirsti Berg, bioingeniør og PhD, vitenskapelig redaktør
  • Anne Katrine Kvissel, bioingeniør og PhD, vitenskapelig redaktør