Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for redaktøren i spørsmål som vedrører Bioingeniørens langsiktige strategi og utvikling. Medlemmene bidrar med et bioingeniørfaglig perspektiv i evaluering av bladets utgaver og drøfting av fremtidige redaksjonelle satsingsområder.

Publisert

Endret

Komiteen fungerer også som et bindeledd mellom redaksjonen og fagmiljøer rundt om i landet.

Redaksjonskomiteen har ikke besluttende myndighet. I henhold til Redaktørplakaten tas alle redaksjonelle avgjørelser av Bioingeniørens ansvarlige redaktør.

Bioingeniørens ansvarlige redaktør er komiteens leder, bladets journalist er komiteens sekretær. Lederen av Bioingeniørfaglig institutts fagstyre har, som representant for bladets utgiver, fast plass i komiteen. I tillegg oppnevner fagstyret, i samråd med redaktøren, minst fire medlemmer til komiteen for tre år av gangen.

Redaksjonskomiteen 2023 - 25

Eksterne medlemmer

  • Vivian Berg, bioingeniør, Ph.d.
  • Runa Marie Grimholt, bioingeniør, Ph.d.
  • Hilde Olsen Trosten, bioingeniør.
  • Hanne Braathen, bioingeniør, MSc.
  • Frida Engstrøm, bioingeniør.

Utgivers representant

  • Kaja Marienborg, fagstyreleder, Bioingeniørfaglig institutt (BFI). Bioingeniør, MSc.

Redaksjonen

  • Svein A. Liljebakk, ansvarlig redaktør
  • Heidi Strand, bioingeniør, MSc, journalist
  • Kirsti Berg, bioingeniør, Ph.d, vitenskapelig redaktør
  • Anne Katrine Kvissel, bioingeniør, Ph.d, vitenskapelig redaktør