Nå er bioingeniørene på plass i ankomstsenteret for asylsøkere

Bioingeniører

Fagbioingeniør Laila Johanne Haraldseid og bioingeniør Merete Tjønn skal analysere tuberkuloseprøver. Foto: Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold

Aktuelt

Nå er bioingeniørene på plass i ankomstsenteret for asylsøkere

Sykehuset Østfold har fått en egen laboratorieenhet i det store ankomstsenteret for asylsøkere i Råde. For øyeblikket er kapasiteten større enn behovet.

Publisert

Endret

Fra januar til juni i år kom det bare 1678 asylsøkere til Norge. Ikke siden 1997 har så få søkt asyl, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). I fjor høst kom det flere asylsøkere på én uke enn det har gjort på seks måneder i år.

Asylsøkere skal screenes for tuberkulose når de ankommer landet, og det var sykehusene i Kirkenes og Østfold som fikk den store arbeidsbelastningen da over 2000 asylsøkere krysset grensen hver uke en periode i fjor. Sykehuset Østfold lyste da ut ekstra stillinger og satte i gang med å etablere en egen enhet for røntgen, prøvetaking og analyser i det nyetablerte ankomstsenteret i den gamle Smart Club-bygningen i Råde.

IGRA, hiv og MRSA

Tore Krogstad, viseadministrerende direktør ved sykehuset, ser ikke på det som noen dårlig investering – selv om asylstrømmen, i hvert fall for øyeblikket, har tørket inn.

- Nå har vi en beredskap ved behov, sier han.

Da UDI-direktør Frode Forfang presenterte asyltallene for første halvår, understreket han at situasjonen kan endre seg. Det er stor usikkerhet, og antall asylsøkere kan plutselig skyte i været igjen.

Prøvetaking
Sykehuset Østfold har fire slike rom for prøvetaking i ankomstsenteret. Foto: Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold

I mottakssenteret skal bioingeniører, radiografer, helsesekretærer og merkantilt personell kunne håndtere opptil 170 helseundersøkelser per dag. Hvis det ikke er behov for full bemanning, kan de ansatte rullere til andre oppgaver på sykehuset.

Analyserepertoaret består av tuberkulosetest (IGRA), hiv hurtigtest og screening for MRSA. Sistnevnte er aktuelt ved eventuell innleggelse, og i et forskningsprosjekt for å kartlegge forekomst blant asylsøkere.

Krogstad forteller at det var krevende å bygge om de tidligere butikklokalene, derfor tok det lang tid å få enheten operativ. Men resultatet har blitt et minisykehus – med standard fullt på høyde med resten av Sykehuset Østfold, mener han.

Mer om enheten i Råde:

Full tuberkulosesjekk på ankomstsenteret (Sykehuset Østfold)

Les også:

Asylsøkerne strømmer til, men Sykehuset Østfold har kontroll (2015)

Takler asylkrisen med dugnadsånd (2015)

Stikkord:

Asylsøkere, Blodprøvetaking, Sykehuset Østfold, Tuberkulose