Store prøvemengder og stram prioritering hos Nordlandssykehuset

Fagansvarlig bioingeniør Ingvild Berg med koronaprøvene. Foto: Silje N. Hagen

Aktuelt

Store prøvemengder og stram prioritering hos Nordlandssykehuset

Å ha flere plattformer og metoder for koronaanalysene, gjør laboratoriet mindre sårbart, forteller fagansvarlig bioingeniør Ingvild Berg.

Publisert

Endret

Bioingeniøren snakker med Berg like etter at hun har gått av vakt, onsdag 18. mars. Hun er fagansvarlig bioingeniør på molekylærbiologisk enhet og én av ni ansatte som er involvert i arbeidet med koronaanalysene. Av dem går seks vakter i rutinen.

Alle vil ha raskt svar

- Vi opplever enorme prøvemengder i forhold til det vi er bemannet for, sier Berg.

Akkurat denne dagen var det cirka 150 koronaprøver.

- Alle vil ha svar fort, og alle føler at akkurat deres prøve er veldig viktig. Vi bruker mye tid på å sortere prøver og prioritere dem etter gjeldende føringer. Det er mye forarbeid før vi pipetterer og analyserer, sier Berg.

Hun forteller at de fort ble oppmerksomme på at kjemikalier og forbruksmateriell må utnyttes maksimalt:

- Vi kjører bare fulle oppsett med 96 prøver.

De har vært vant til at det bare er å bestille reagenser hvis det begynner å bli tomt, men slik er det ikke nødvendigvis nå, når hele verden skal ha – samtidig!

- Det største problemet har vært å skaffe utstyr til ekstraksjon, sier Berg.

Lange dager

Molekylærbiologisk enhet er i ferd med å få koronaanalysene over på en alternativ plattform, slik at de ikke er avhengige av utstyr fra bare én leverandør. De har også fått hjelp fra Nordlandssykehusets forskningslaboratorium med å sette opp in-house PCR. Med både kit og in-house er laboratoriet mer robust, mener Berg.

- Hvor hard er arbeidsbelastningen for dere?

- Det blir utrolig mye jobb og lange dager. Men vi har gått over fra å jobbe bare dagvakt, til å jobbe dag og kveld, og vi har fått inn forsterkninger fra noen som har jobbet her tidligere. Heldigvis har vi et godt arbeidsmiljø. Det er stor fleksibilitet, arbeidsvilje og kapasitet i personalet og latteren sitter løst, selv om vi står midt i en slitsom og veldig merkelig tid.

Mer om utstyr og metoder

Noen dager etter intervjuet får vi en oppdatering fra Berg på e-post:

Det har vært leveringsproblem både av utstyr (plast) og kjemikalier til ekstraksjon. Den neste store utfordringen er å få tak i prøverør og floqswabs (børstepinner) for å få tatt prøve til Covid-19-analysen.

Her jobbes det med å lage egenproduserte prøverør og alternativer til floqswabs som vanligvis brukes.

Vi har per nå to ulike metoder for analysering av Covid-19. Vi har etablert in-house-metoden som er anbefalt av FHI, i tillegg benytter vi et kommersielt kit fra Seegene. Til begge disse bruker vi samme ekstraksjonsmetode, men vi jobber med å få helautomatisert den kommersielle metoden.

Stikkord:

Coronavirus, COVID-19, Mikrobiologi, SARS-CoV-2