Møt de ansatte i BFI-sekretariatet

Aktuelt

Møt de ansatte i BFI-sekretariatet

De organiserer kurs og konferanser, følger opp styrer, råd og utvalg og er bioingeniørenes stemme i helsepolitikken. Her er de seks ansatte i BFI-sekretariatet.

Publisert

Endret

Av Frøy Lode Wiig, frilansjournalist

Heidi Andersen (43)

 • Stilling: Instituttleder
 • Bosted: Lier
 • Utdanning: Bioingeniør, master i molekylærbiologi
 • Arbeidserfaring: Medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. Avdelingsleder for bioingeniørutdanningen, master i biomedisin og kompletterende utdanning for bioingeniører, OsloMet.
 • Ansatt i BFI siden: Vinter 2023
 • Ansvarsområder: Lederansvar for de ansatte i BFI-sekretariatet. Ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort av fagstyret.

Instituttleder Heidi Andersen er øverste ansvarlig for BFI. Det er hun som har ansvar for å forberede fagstyrets møter og sikre at vedtak blir gjennomført, og hun har personalansvar.

– Fagstyret har store ambisjoner. Min jobb er blant annet å vurdere hva vi kan få til med de ressursene vi har, sier Andersen.

Hun overtok som leder for BFI vinteren 2023. Tidligere har hun jobbet 15 år som bioingeniør innen medisinsk biokjemi ved Diakonhjemmet sykehus, og nesten fire år som avdelingsleder for bioingeniørutdanningen ved OsloMet. Yrkesveien har gått fra et mellomstort laboratorium, via en stor utdanningsinstitusjon, til en liten faglig enhet i en større fagorganisasjon.

– I BFI er vi få ansatte og en relativt liten organisasjon. Det er motiverende fordi det er enklere å få til ting når færre skal involveres i prosesser. Vi kan være smidige og gjøre ting raskt, mener Andersen.

Oppfordring til BFI-medlemmer: – Vi må synliggjøre faget, yrket og kompetansen vår. Bioingeniører må gjøre seg hørt og engasjere seg. Vi har mye å bidra med.

Mette Lundstrøm Dahl (59)

 • Stilling: Seniorrådgiver
 • Bosted: Stokke i Sandefjord kommune
 • Utdanning: Bachelor i mikrobiologi fra USA; autorisert bioingeniør i Norge. Mastergrad i molekylærbiologi. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
 • Arbeidserfaring: Bakteriologisk institutt, Rikshospitalet. Mikrobiologisk avdeling, Drammen sykehus. Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Førstelektor ved Høgskolen i Østfold.
 • Ansatt i BFI siden: April 2022.
 • Ansvarsområder: Internasjonalt arbeid. Lederdagene. BFIs rådgivende utvalg for mikrobiologi, forskning og utdanning.

Mette Lundstrøm Dahls yrkesliv er et eksempel på at alt henger sammen med alt. Som ung student dro hun til USA, som ferdig udannet arbeidet hun i Etiopia, som godt voksen har hun ansvar for BFIs internasjonale arbeid.

I USA på sent 80-tall lærte hun om DNA-teknologi og PCR-metoder. Da Sykehuset i Vestfold trengte noen til å etablere de første PCR-analysene, var Lundstrøm Dahl et naturlig valg. Til slutt var hun leder for en seksjon med 23 ansatte. I dag har hun ansvar for Lederdagene og det rådgivende utvalget for mikrobiologi i BFI.

En livslang dragning mot utdanning og skolemiljø har resultert i en mastergrad, lærerutdanning og undervisningsvirke. Og nå ansvar for mye av BFIs arbeid innen forskning og utdanning.

– Da jeg begynte i BFI, ble jeg overrasket over bredden av oppgaver. Målet vårt er å fremme bioingeniørprofesjonen, og det må vi gjøre på mange ulike plan. I min jobb er det viktig med blekksprut-armer, sier Lundstrøm Dahl.

Oppfordring til BFI-medlemmer: – Vi trenger flere bioingeniører som formidler kunnskapen som kommer ut av ulike prosjekter på laboratoriet. Er du involvert i utprøvinger, metodesammenligning eller forskningsprosjekter, still med poster eller fritt foredrag på en av BFIs kurs eller konferanser!

Margrete Tennfjord (56)

 • Stilling: Politisk rådgiver
 • Bosted: Oslo
 • Utdanning: Bioingeniør. Grafisk designer.
 • Arbeidserfaring: Medisinsk biokjemi, Ullevål sykehus. Immunologisk institutt, Rikshospitalet.
  Grafisk designer. Medisinsk genetikk, OUS.
 • Ansatt i BFI siden: 2017.
 • Ansvarsområder: Helsepolitikk, sekretær for yrkesetisk råd (YER) og litt markedsarbeid

Margrete Tennfjord er både-og, ikke enten-eller. Hun er realist og estetiker. Kreativ og analytisk. På videregående gikk hun naturfaglinje, på folkehøyskole tok hun estetiske fag. Senere jobbet hun som bioingeniør på dagtid, og tok tegnekurs om kvelden. Så la hun laboratoriefrakken på hylla, og ble designstudent på heltid.

I 15 år var hun grafisk designer, i mange år med eget firma, med blant andre BFI på kundelisten. I denne perioden ble et politisk engasjement vekket – for vilkår og rettigheter også for dem som arbeider selvstendig. På fritiden er det foto, friluftsliv og Frankrike som gjelder.

Tennfjord gikk tilbake til bioingeniøryrket i 2015, til medisinsk genetikk. Da stillingen som politisk rådgiver i BFI ble utlyst i 2017, ble hun en del av BFI.

– Jeg synes det er meningsfullt å være en stemme for en profesjon som trenger å bli hørt. Helsepolitikk påvirker arbeidsdagen på laboratoriet direkte. Har bioingeniører nødvendig areal? Får de kompetanseheving? Dette er politikk, påpeker Tennfjord.

Oppfordring til BFI-medlemmer: – BFI er interessert i alt som rører seg på norske laboratorier. Ta kontakt med oss slik at vi vet hvor skoen trykker.

Liv Kjersti Paulsen (44)

 • Stilling: Seniorrådgiver
 • Bosted: Horten
 • Utdanning: Bioingeniør. Videreutdanning: 60 stp. Master i biomedisin, samt arbeidsrett og personalledelse.
 • Arbeidserfaring: Blodbanken ved UNN Tromsø. Immunologi og flowcytometri, OUS Ullevål sykehus. Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold. Tillitsvalgt, klinikktillitsvalg og verneombud.
 • Ansatt i BFI siden: 2018
 • Ansvarsområder: Sekretær for fagstyret. BFIs studiefond. BFIs rådgivende utvalg for patologi og preanalyse og PNA.

Som nyutdannet bioingeniør fikk Liv Kjersti Paulsen sin første jobb på Blodbanken i Tromsø. Der ble hun tatt imot med åpne armer. Det var høyt under taket, og den unge bioingeniøren fikk muligheter til faglig utvikling fra dag én. Hennes første møte med arbeidslivet kunne knapt vært bedre. Siden har hun jobbet flere steder. Trivdes har Paulsen gjort overalt, selv om arbeidskulturen og -oppgavene har vært forskjellige.

– I Tromsø erfarte jeg at beslutninger ble tatt i møtene. I Oslo var min opplevelse at mye ble bestemt i korridorene. Det var noe av motivasjonen min for å bli tillitsvalgt. I tillegg ønsket jeg å bidra til at flere har en god arbeidshverdag, forteller hun.

Paulsen har vært engasjert som tillitsvalgt på avdelings- og klinikknivå og verneombud gjennom hele yrkeskarrieren. Det er erfaring hun nyter godt av i jobben i BFI.

Oppfordring til BFI-medlemmer: – Formaliser kompetansen din. Uten papirer på hva du kan, risikerer du å gå glipp av muligheter og ikke få lønn som fortjent.

Kristina Husvik (33)

 • Stilling: Rådgiver
 • Bosted: Grønland, Oslo.
 • Utdanning: Journalistutdanning fra USA; bachelor i business administration fra BI, Oslo.
 • Arbeidserfaring: Den koreanske ambassade i Norge.
  Ansatt i BFI siden: Høsten 2021.
 • Ansvarsområder: Administrasjon og prosjektstøtte, sosiale medier.

Kristina Husvik er ikke utdannet bioingeniør, men deler de laboratorieansattes velutviklede rydde-gen. Husvik er glad i orden, struktur og system. Ting skal være ryddig, oversiktlig og se pent ut. Det kan til tider være litt frustrerende for de hun lever sammen med. Men preferansene kommer svært godt med i jobben som administrativ rådgiver i BFI (60 prosent) og NITO (40 prosent).

– Min jobb er å rydde tid for de andre rådgiverne i BFI. Jo flere administrative oppgaver jeg kan ta meg av, jo mer tid har de til å jobbe med fag- og profesjonsutvikling, forklarer hun.

Husvik kom inn i BFI gjennom et vikariat for å være støtte for prosjektlederen for den nordiske bioingeniørkongressen i 2023. Så fikk hun flere administrative oppgaver. Deretter ble det kjent at hun var utdannet visuell journalist. Og vips, så hadde Husvik ansvaret for BFIs sosiale medier.

Oppfordring til BFI-medlemmer: – I sosiale medier vil vi vise frem mer av bioingeniørhverdagen over hele landet. Hvis det er noe man vil dele eller skape blest om, ta kontakt med meg!

Vibeke Furuly (42)

 • Stilling: Seniorrådgiver
 • Bosted: Kjelsås, Oslo
 • Utdanning: Bioingeniør. Videreutdanning i biomedisinske fag ved OsloMet. Statsvitenskap og medievitenskap fra Universitetet i Oslo.
 • Arbeidserfaring: Medisinsk biokjemi, Vestre Viken - Bærum sykehus. Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet.
 • Ansatt i BFI siden: Januar 2010.
 • Ansvarsområder: Sekretær for BFIs spesialistkomité. BFIs rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, kvalitetsstyring, immunologi og transfusjonsmedisin. Studentaktivitet.

Vibeke Furuly har vært ansatt i BFIs sekretariat siden 2010, og hatt en finger med i det meste: kurs, konferanser, spesialistgodkjenning og studentaktiviteter. Blant annet.

– Vi har fått flere, mer varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det skjer noe nytt hele tiden, forteller Furuly.

Rekruttering har vært en arbeidsoppgave siden starten. Derfor er Furulys kalender hvert år full av ulike studentaktiviteter. Besøk hos utdanningsinstitusjoner, jobbsøkerkurs, vervekampanjer og politiske høringer.
Hun opplever at færre av dagens unge bioingeniører ønsker rutinestilling i sykehusene. Mange drømmer om de smale stillingene, for eksempel i kriminaletterforskning, antidoping og kreftforskning.

– De spennende stillingene finnes i sykehusene. De har bare ikke oppdaget dem ennå.

Oppfordring til BFI-medlemmer: – Vi ønsker oss flere bioingeniører med spesialistgodkjenning. Vi vet det krever mye dokumentasjon, og det er lett å gå seg vill. Ta kontakt med meg tidlig i prosessen, så kan spesialistkomiteen eller jeg bistå.

Les også artikkelen "På innsiden av BFI".

Stikkord:

BFI, NITO