6/18: Gir gass! Lystig prøvetaking hos Sykehuset Østfold

6/18: Gir gass! Lystig prøvetaking hos Sykehuset Østfold

Publisert

Endret

Bioingeniøren 6 2018 v2.pdf (4 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. Stadig økende krav for å komme inn på bioingeniørutdanning

8. Lønnsoppgjøret i sykehusene ble en blandet fornøyelse

9. Haukeland flytter prøvetakingen ut dit folk ferdes

10. Lystig prøvetaking

16. Persontilpasset medisin: Kunstig intelligens - din framtidige kollega

20. Ulikt fokus på bioinformatikk

22. Genene våre er ikke bare våre egne - de er hele familiens

Fag

25. Aktuelt: Måleenheten for HbA1c endres fra % til mmol/mol fra 30. september

26. Originalartikkel: Fyllingsgradens innvirkning på hematologiske parametre

32. Prøvesvaret: Abnormal granulering av eosinofile granulocytter kan gi feil klassifisering

Bioingeniøren 6 2018
Bioingeniøren 6 2018

Faste spalter

5. Fra redaksjonen

  • Utdanningen må endres - men hvordan?
  • Reportasjebilder skal gjenspeile virkeligheten

6. Fag og forskning

33 - 35. Debatt

  • Ekstern praksis - et undervurdert gode?
  • Positivt med debatt om tupfere
  • Bioingeniøren beklager: Tupfer-debatten kom skjevt ut, og det kunne redaksjonen ha unngått

36. Ytring: Scener fra et prøvetakingsrom

37. Kryssord

37. Bioingeniøren for 25 år siden

38. Tett på: Gunvor Tørvik Pedersen

40 - 41. BFI

  • Fagstyret mener: Studiefondet venter på søknad fra deg
  • Etikk: Livredde barn og blodprøvetaking