1/19: Prøvetaking uten stress

1/19: Prøvetaking uten stress

Publisert

Endret

Bioingeniøren 1 2019.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. - Eventuelle skjevheter må rettes opp lokalt

8. Nasjonale grenser for å ringe ut farmakologisvar

9. Årets store bioingeniør-begivenhet

10. Dronene kommmer!

12. Nå kan pasientene sjekke egne prøvesvar på nett

28. Bli kjent med Liv!

FAG

16. Fag aktuelt I Først i Norden med fullautomatiserte urinanalyser

20. Fag i praksis I Blodprøvetakerens dilemma: Hva gjør du når barnet er redd for å ta blodprøve?

25. Prøvesvaret I Motstridende prøvesvar

Bioingeniøren 1 2019
Bioingeniøren 1 2019

Faste spalter

5. Fra redaksjonen

  • Personvern skal verne mennesker - ikke hindre helsehjelp
  • Melk, brød og en gentest, takk

6. Fag og forskning

19. Bokomtale I Anbefales for lærere - kan være nyttig for studenter også

26. Ytring I Vi skal utdanne ansvarsbevisste og reflekterte bioingeniører

27. Debatt I Vi har ikke sløst bort 6,2 milliarder!

28. Lab-Liv

29. Kryssord

29. Bioingeniøren for 25 år siden

30. Tett på: Marianne Svendsen

32 - 33. BFI

  • Fagstyret mener: Kampanjen "Gjør kloke valg"
  • Etikk: Den viktige blodgiversamtalen