2/21: På innsiden av SARS-CoV-2

2/21: På innsiden av SARS-CoV-2

Publisert

Endret

Bioingeniøren 2 2021.pdf (4 MB)

INNHOLD

Aktuelt

5. Pandemien preget 2020-oppgjøret, i april er det lønnsforhandlinger igjen

6. Bioingeniørmangel i Innlandet

7. Bioingeniørutdanningen i Oslo fikk høy score for digital undervisning under lockdown

8. Norge kan ikke basere seg på å hente bioingeniører fra andre land

10. Det skal bli (litt) enklere å bli spesialist

13. Fagartikkelprisen 2020 går til Vestfold

14. Ett år med korona - hvordan har det gått?

18. - Verden mangler god overvåkning av virus hos ville dyr

Bioingeniøren 2 2021

Fag

22. Essay I SARS-CoV-2: Livssyklus, mutasjoner, immunreaksjoner og vaksiner

28. Bokomtale I Kort og greit om kritisk tenkning

29. Bokomtale I En viktig bok om skikkethet i profesjonsyrker

30. Essay I Blodgivningens historie - fra 1945 til nå

Faste spalter

3. Fra redaksjonen:

  • Uten bioingeniørenes innsats ville covid-19-strategien feilet
  • Et nedslående budskap etter et ekstremt år

4. Smånytt

36. Ytring I Digitalisering og den nye normalen i høyere utdanning

38. Tett på I Toril Storgjelten

40. BFI

  • Etikk: Hverdagens prioriteringer
  • Fagstyret mener: Alle trenger en bioingeniør!

42. Lab-Liv

42. Nytt om navn

43. Bioingeniøren for 25 år siden