5/21: Når pasienten diskriminerer

5/21: Når pasienten diskriminerer

Publisert

Endret

Bioingeniøren 5 2021.pdf (5 MB)

Innhold

Aktuelt

8. BFIs kunnskapskonferanse

10. Norge trenger bedre blodberedskap

14. "Jeg ønsker ikke at en som deg skal ta blodprøve av meg"

20. Har analysert over 1 million koronatester

Fag

24. Fag i praksis I Når forskning haster!

27. Fag aktuelt I Lynrask koronaforskning på UNN

28. Resymé I Helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 gir mer presis smitteoppsporing

30. Bokomtale I Forsterdiagnostikken - hva vil vi EGENTLIG med den?

32. Oversiktsartikkel I Inflammasjon og insulinresistens i fettvev

Faste spalter

5. Fra redaksjonen I Når pasienten trakasserer den som skal hjelpe

6. Smånytt

38. Ytring I Konflikthåndtering på arbeidsplassen

40. Debatt I NITO flagger avtalefestet lønnssamtale - det føles som en dårlig spøk

42. Tett på I Irena Szpinda

44. BFI

  • Fagstyret mener: Pandemien - et digitalt tidsskille
  • Etikk: Snakke til hverandre eller med hverandre?

46. Bioingeniøren for 25 år siden

47. Nytt om navn

47. Lab-Liv