Mangfoldet

Foto: iStockphoto

Etikk

Mangfoldet

Uansett arbeidssted eller om du er i en privat situasjon, så er diskriminering og rasisme ikke innenfor, verken verdimessig eller når det kommer til skikk og bruk, skriver Gry Andersen.

Publisert

Endret

Av GRY ANDERSEN, leder av BFIs yrkesetiske råd

Jeg har en tynn liten paperback som har fulgt med meg i mer enn 20 år. Den er lett å finne med det knallrosa omslaget med lilla rygg, synlig om den er i sekken, i hylla eller på arbeidsbordet. Det Norske Samlaget ga i 2001 ut «Aforismar i utval» av Olav H. Hauge, korte prosasetninger som er funnet i hans dagbøker, de som er tatt med er skrevet over nesten 50 år, fra 1944 til 1993. Aforismene er filosofiske, humoristiske og skarpe. Jeg søker gjerne til den lilla rosa boka når det behov for å skape litt luft rundt noe vanskelig, ta inn det beiske og sanne i noen av setningene hans, lese det underfundige og smile litt. Det som treffer så nært og godt er at de korte tekstene inviterer til refleksjon og gir en bro til trening med etisk refleksjonsmodell. Øve på det å tenke høyt når det skjer noe eller kommer opp tema som er etisk utfordrende.

Systematisk innsats

I Bioingeniøren nr. 6 2023 er det flere innlegg om rasisme og diskriminering som medarbeidere utsettes for når de er på jobb. Det har tidligere vært eksempler fra pasienter og pårørende, som melder fra om hendelser hvor de er eksponert for diskriminering. Det som skal være et trygt møte og sted for pasient og helsepersonell, blir utrygt. Sykehus og primærhelsetjenesten er ikke unike i at slikt skjer. På noen arbeids- og møteplasser skjer det oftere enn andre. Uansett arbeidssted eller om du er i en privat situasjon, så er diskriminering og rasisme ikke innenfor, verken verdimessig eller når det kommer til skikk og bruk. Det er lovstridig, kort og tydelig. Men det skjer, og for den som står oppi det er det personlig, sårt, krenkende og ensomt.

Yrkesetiske og etiske retningslinjer

Bioingeniørene har som første punkt i de yrkesetiske retningslinjene at «Bioingeniørene viser respekt for liv og for menneskers iboende verdighet», med underpunktet «Ethvert menneske har i seg selv en iboende verdighet og lik rett til respekt, uavhengig av kjønn, alder, kultur, etnisk tilhørighet, religion, politisk oppfatning, sykdom og livssituasjon».

NITO har i sine etiske retningslinjer ytterligere presiseringer om at man skal bidra til et godt arbeidsmiljø, søke å forstå bakgrunnen for tradisjoner og ulike verdisyn, være bevisst på roller og makt. Medlemmer skal agere, og melde fra om trakassering og maktmisbruk.

Tenke høyt

Ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, studenter, yrkesetisk råd i BFI, NITOs etikkomité og arbeidslivsekspertene må finne sammen og tenke høyt på en felles arena - og ikke jobbe stykkevis og delt. Denne felles arenaen må være NITO og BFIs arbeid med mangfold. Det er her vi blir robuste nok til å invitere til de vanskelige samtalene og til å forstå og sette grenser.

«Einsemdi hev sin eigen hugnad. Men i lengdi er det lite meining i å berre samla kunnskap. Fyrst i samspel med andre menneske, kann ein verta lukkeleg. Ein diamant tek fyrst til å skina i slipingi.»
Olav H. Hauge 1944

 

Stikkord:

Etikk, Rasisme, Samfunn, Yrkesetikk, Yrkesetisk råd