Studenter - engasjer dere!

Studenter fra Danmark, Finland og Norge på tur i Helsinki. Helt foran; Anette M. Heggem. Nummer tre fra venstre er Hilde Tørresen Jensen

Debatt

Studenter - engasjer dere!

Engasjer dere i studiet, i faget og i fagmiljøet. Det er så gøy og dere vil ikke angre, sier studentene Anette M. Heggem og Hilde Tørresen Jensen. De deltok på NML-kongressen i Helsinki sist høst.

Publisert

Endret

I HØST FIKK VI muligheten til å delta på kongressen til Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe (NML) i Helsinki, først og fremst på studentforumet. Midt i et herlig kaos av stands, plakater, foredrag og bioingeniører fra alle de nordiske landene, kjente vi hvor tilfredsstillende og viktig det er å delta i slike fagmiljøer.

AKTIV DELTAKELSE er ikke minst gøy, men også identitetsskapende og givende gjennom faglige diskusjoner med andre bioingeniører en ikke jobber med til vanlig. Man får nye impulser og kan reflektere over perspektiver og problemstillinger en ikke hadde tenkt på tidligere.

SIDEN HØSTEN I FØRSTE KLASSE har vi blitt med på alle slike faglige møteplasser vi har hatt mulighet til, nettopp fordi det er så verdifullt å være en del av et fagmiljø. Til daglig studerer vi på Høgskolen i Østfold og er nå i siste innspurt før vi kan kalle oss bioingeniører til sommeren. Vi fant hverandre allerede første dagen i fadderuka, og har vært et godt team siden da. Gjennom de snart tre studieårene er det vi to som har vært klassens tillitsvalgte, delvis fordi ingen andre ønsket å ta «jobben».

Det å engasjere seg i studiet sitt ser ikke ut til å være prioritert.

VI BLE NOE OVERRASKET da vi på kongressen oppdaget at det ikke var studenter fra verken Sverige eller Island med. «Så rart», tenkte vi. Senere fant vi ut at det var ingen som ville. Ingen studenter fra hele Sverige hadde lyst til å være med på kongress, til tross for at det er utrolig inspirerende. Det å føle at en er en del av en spennende og utfordrende profesjon, som vi opplevde, selv om vi “bare” er studenter.

OG DET ER IKKE BARE svenske og islandske studenter som virker uengasjerte, vi kan se samme tendensen på vårt eget studiested. Mulig at det også er slik på de seks andre norske bioingeniørutdanningene. Det å engasjere seg i studiet sitt ser ikke ut til å være prioritert, selv om det helt klart er store fordeler knyttet til det.

STUDENTENE SOM DELTOK i studentforumet var fra Finland, Norge og Danmark. Flere ulike problemstillinger ble diskutert og erfaringer utvekslet. Én ting vi snakket om skilte seg ut; Vi ville hjelpe hverandre med å gjøre utdanningene bedre, med å holde kontakten og å sørge for å videreføre nordisk studentsamhold til kommende studenter. Dette er viktig!

DERFOR KOMMER VI med oppfordringen til alle studenter – engasjer dere! Engasjer dere i studiet, i faget og i fagmiljøet. Det er så gøy og dere vil ikke angre. Motivasjonen for å lære mer om faget øker, stoltheten for faget blir større og det er lettere å lære av hverandre og hverandres erfaringer når man har snakket sammen før.

Å KNYTTE KONTAKTER, diskutere og samarbeide med andre bioingeniører og bioingeniørstudenter, vil heve kompetansen på de mange arbeidsplassene som vi som studenter snart skal erobre!

Les mer om NML-kongressen i Helsinki:

NML Helsinki 2017 viste hvor mangfoldig profesjonen vår er

Stikkord:

NML, Samfunn, Student