Er bioingeniørstudenter rasistiske?

Fra redaksjonen

Er bioingeniørstudenter rasistiske?

Eller rettere sagt; er bioingeniørstudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus rasistiske? Samfunnsforsker Julia Orupabo har i hvert fall funnet ut at de er mer opptatte av etnisitet og språk enn hva sykepleier- og IKT-studentene er. De to sistnevnte legger mest vekt på kjønn, når de reflekterer over egen kompetanse og væremåte.

Publisert

Endret

Orupabo har ikke ett klart svar på hvorfor bioingeniørstudentene skiller seg ut, og hun mener ikke at rasisme er svaret, men hun minner om at bioingeniørutdanningen i Oslo sannsynligvis er den utdanningen i Norge som har flest studenter med minoritetsbakgrunn.

Er det mange studenter med norsk som andrespråk, er det selvsagt en viss sjanse for at noen av dem har språkproblemer. Bjarne Hjeltnes, lærer ved bioingeniørutdanningen i Oslo, sier at dårlig språkbeherskelse er et problem. Han har opplevd å ha studenter som nesten ikke snakker norsk.

Slik bør det ikke være! Det er for det første uholdbart for studenten som får tildelt en studieplass uten å beherske undervisningsspråket. Det er i tillegg uheldig for samholdet og miljøet i studentgruppa - og for framtidige pasienter.

Samordna opptak stiller klare språkkrav både i norsk og engelsk for å kunne studere ved norske høgskoler og universitet. Hvis kravene ikke fungerer, må de endres!

 Les også:

Mer opptatt av etniske forskjeller enn av kjønn og

Bioingeniørstudenter er opptatte av etnisitet

Stikkord:

Asylsøkere, Bioingeniørstudent, Etikk, Etnisitet, Høgskolen i Oslo og Akershus