IKT - til glede og besvær

Fra redaksjonen

IKT - til glede og besvær

Er det norske helsevesenet en digital sinke? Det er et betimelig spørsmål, for IKT-utviklingen i helse-Norge har lenge hatt et dårlig rykte.

Publisert

Endret

Redaksjonen har snappet opp mange oppgitte sukk i årenes løp. Vi har hørt om:
• Gamle og dårlige IKT-systemer
• Mange forskjellige systemer som ikke snakker sammen
• Et tregt offentlig helsevesen som blir stadig mer akterutseilt av private aktører

Men er ståa virkelig så ille - fremdeles? Hvordan oppfatter bioingeniører rundt om på landets laboratorier sin egen IKT-hverdag? Det ønsket vi å finne ut av. Vi startet i nord, og der var tingenes tilstand slettes ikke så dårlig. Alle sykehusene i Helse Nord har fra og med oktober felles journal og felles rutiner for bruk av DIPS. Befolkningen i nord kan dessuten lese journalen sin på nett.

Akkurat hva vi skal belyse, kan du være med på å avgjøre

Men slik er det jo ikke over hele landet. Forskjellene er store! Direktoratet for e-helse, som er nytt av året, skal minske disse forskjellene. Vi har intervjuet direktoratet. På spørsmål om hvor langt Norge er kommet på veien mot "Én innbygger - én journal", svarer strategidirektøren at «Målet er svært ambisiøst og vil ta mange år å virkeliggjøre helt og fullt».

Vi hadde kanskje forventet et mer offensivt svar. Vi velger likevel å tro at det nye direktoratet klarer å samle helse-Norge til ett IKT-rike – og at det ikke tar årtier før det skjer.

Disse artiklene er de første i en rekke. Vi kommer til å skrive mer om IKT framover - både om suksesser og problemer. Akkurat hva vi skal belyse, kan du være med på å avgjøre. Hva er det som opptar deg og kollegene? Har dere akkurat implementert en lur IKT-løsning? Er dere irriterte og leie av dårlige systemer?

Kontakt oss! Kanskje dukker vi opp på et laboratorium nær deg!

Les mer

Klar for en heldigital fremtid?

5 svar om vår digitale helse-fremtid

Stikkord:

Helsepolitikk, IKT, Kvalitetsutvikling