Snart blir det lov med mannspoeng på kvinnedominerte studier

Bioingeniørstudenter

Menn er i mindretall på bioingeniørutdanningene. Fra neste år av blir det mulig å gi "mannspoeng" på kvinnedominerte studier. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Snart blir det lov med mannspoeng på kvinnedominerte studier

På landsbasis er tre av fire søkere til bioingeniørfag kvinner. NTNU har varslet at de vurderer å gi ekstrapoeng til menn i fag hvor kvinner er i stort flertall.

Publisert

Endret

– Alle studier med mindre enn 40 prosent av ett kjønn, skal gjennomføre tiltak for å bedre balansen, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim til Adresseavisen.

Ifølge Teknisk Ukeblad anbefaler NTNU-styret at kjønnspoeng skal vurderes når mindretallet har vært under 40 prosent de tre siste år, og på studier der kjønnsbalansen i arbeidslivet er skjevere enn 70 – 30.

Det er den nye diskrimineringsloven som gir en generell åpning for bruk av ekstrapoeng for menn, et virkemiddel som hittil stort sett har vært forbeholdt kvinner som søker seg til mannsdominerte utdanninger. Loven trer i kraft ved årsskiftet.

Solid kvinnedominans i Trondheim

I arbeidslivet er man per i dag langt unna 70 – 30-fordeling blant bioingeniørene. Og på bioingeniørutdanningen i Trondheim er status for de tre årskullene slik:

  • Første trinn: 10 gutter av 66 studenter totalt (15 prosent)
  • Andre trinn: 9 av 59 totalt (15 prosent)
  • Tredje trinn: 9 av 72 totalt (12,5 prosent)

Lars Gunnar Landrø er leder for Institutt for bioingeniørfag. Han forteller at det i fremtiden vil bli økt fokus på kjønnsbalanse på naturvitenskapsfakultetets studieprogrammer.

Lars Landrø
Lars Landrø

Bioingeniørutdanningen har gjort noen tiltak for å holde på de mennene som begynner på studiet.

Mange ønsker seg flere menn

- Vi har kommet til at det kan være lurt å samle dem i noen studentgrupper, i stedet for å spre dem ut blant alle gruppene, forteller Landrø.

Tanken bak er at det er lettere å være noen flere, enn å være eneste mann i en fullstendig kvinnedominert gruppe.

- Vi har også hatt samlinger for alle mennene på første, andre og tredje trinn, sier Landrø.

Om disse tiltakene har hatt effekt, er han usikker på. Men han understreker at bioingeniørutdanningen ønsker flere menn blant studentene.

- Og det er også tilbakemeldingen vi får fra praksisfeltet. Menn er ønsket, forsikrer han.

- Hva mener du om å innføre ekstrapoeng for menn?

- Jeg er litt redd for motstand mot å bli «kvotert inn», men studentene jeg har luftet det for har vært positive. Så jeg tror det kunne vært en god ting.

Les også:

Tenk om halvparten av landets bioingeniører var menn!

Stikkord:

Bioingeniørstudent, NTNU, Utdanning