Stor interesse for relasjonsledelse

Jan Spurkeland og Marie Nora Roald

LEDEROPPLÆRING: – Det er interesse og behov for kurs om relasjonskompetanse, sier Marie Roald (til høyre), seniorrådgiver i Bioingeniørfaglig institutt (BFI). BFIs kurs i relasjonsledelse med Jan Spurkeland (til venstre) ble raskt fulltegnet. Roald lover flere kurs hvis det er interesse for det. Foto: Frøy Lode Wiig

Aktuelt

Stor interesse for relasjonsledelse

– Ledelse er bygget på tillit, og tillit oppnås ved å bygge gode relasjoner mellom mennesker, mener Jan Spurkeland. Det var fullt hus da BFI arrangerte kurs i relasjonsledelse. 

Publisert

Endret

Jan Spurkeland er mannen bak relasjonsledelse, en særegen norsk ledelsesfilosofi. I midten av november var han på plass for å kurse tjue bioingeniørledere i hvordan de kan bygge gode relasjoner til medarbeidere. Kurset var i regi av Bioingeniørfaglig institutt (BFI) og ble raskt fulltegnet.

– Ledelse handler om å frigjøre energi hos andre. Det handler om å gi medarbeidere tillit, sier Spurkeland.

I to tiår arbeidet han med lederutvikling i Statoil, basert på amerikansk lederteori. Det handlet mye om mål og målstyring, lite om mennesker, forteller Spurkeland, som etter hvert mistet troen på de amerikanske ledelsesguruene. Teoriene og den autoritære lederstilen de forfektet passet ikke i norsk arbeidsliv.

– Målingsstyrt ledelse er mistillit satt i system. Man signaliserer at man ikke stoler på folk. Tenk så mye energi som går vekk i kontroll og rapportering!

Likeverdige relasjoner

Spurkeland mener at siden Norge er et demokratisk og tillitsbasert samfunn bør disse verdiene gjenspeiles i ledelse. Relasjonen mellom leder og medarbeider må være preget av tillit og likeverd.

– Gode relasjoner gir lederen en naturlig autoritet, sier Spurkeland.

Han minner om at relasjoner påvirker både psykisk og fysisk helse og kan være avgjørende for trivsel. Altfor mange mennesker kvier seg for å gå på jobb eller ta initiativ fordi relasjonene på arbeidsplassen ikke er gode nok. Én dårlig relasjon på arbeidsplassen kan forsure hele miljøet.

Men å ha gode relasjoner til alle ansatte på arbeidsplassen er ingen lett oppgave. Hvordan kan man få det til? For Spurkeland handler det først om adferd: Vær oppmerksom på mennesket du er sammen med, ha blikkontakt, bruk fornavn. Vær obs på å snakke med alle medarbeidere – også de man ikke har en naturlig lett relasjon med. Og, fremfor alt, husk at folk er forskjellige og sett pris på ulikhetene.

Vekk med skjema

Da Spurkeland arbeidet i Statoil, utviklet han skjema for bruk i medarbeidersamtaler, som i ettertid er blitt tatt i bruk over hele landet. Det angrer han dypt på.

– Vi skulle aldri ha lagd de skjemaene! Er vi så hjelpeløse i samtale med andre? Vet vi ikke hva vi skal snakke om hvis vi ikke har et skjema å støtte oss til? undrer Spurkeland.

Han vil ha hyppigere samtaler, helst fire ganger i året, mellom leder og ansatt. Samtalen skal være basert på det medarbeideren synes er viktig å snakke om. Kanskje er han eller hun opptatt av å få mer kompetanse, eller kanskje er det helt andre ting, for eksempel på hjemmebane, som er viktig akkurat nå. Gjennom regelmessige samtaler kan lederen bli kjent med og bygge relasjon med hver enkelt medarbeider.

Marit Sivertsen, seksjonsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi, Kristiansund:

Marit Sivertsen
Marit Sivertsen

– Kurset ga meg mange tankevekkere om relasjonene mine både på jobb og privat. Jeg håper å ta noen enkle grep i arbeidshverdagen, blant annet være mer bevisst på å snakke med alle medarbeiderne mine, også de jeg ikke kjenner så godt.

– Jeg har vært leder i fire år, og har brukt det samme skjemaet i medarbeidersamtalene. Det vil jeg nå slutte med.

– På kurset var det mye snakk om å gi ansatte frihet. Bioingeniørene i Kristiansund er veldig selvstendige i arbeidet sitt, blant annet fordi de går vakter alene. Selv om vi har prosedyrer og normer som vi jobber etter, føler jeg ikke at ansatte blir kontrollert. Jeg stoler på at de gjør jobben sin.

Sissel Francke, enhetsleder, avdeling for medisinsk mikrobiologi, Sørlandet sykehus:

Sissel Francke
Sissel Francke

– Det var et veldig fint og relevant kurs. I hverdagen kan jeg føle at jeg drukner i administrative oppgaver og ikke har nok tid til å være den lederen jeg har lyst til å være. Jeg ønsker å bruke mer tid på å bli kjent med medarbeiderne mine.

– De aller fleste vet at gode relasjoner er viktig. Likevel var det nyttig å bruke to dager på å reflektere, snakke med andre ledere og øve på å være åpen og fortrolig. For å ha gode relasjoner, må man tørre å vise hvem man er. Det kan være utfordrende.

– Jeg har blitt mer bevisst på at man jobber bedre sammen når man kjenner hverandre godt. Nå skal jeg tenke på hvordan jeg som leder kan legge til rette for at vi som jobber sammen blir enda bedre kjent.

Anne Mari Hagen, funksjonsleder, laboratorium for medisinsk biokjemi, Haugesund sjukehus:

Anne Mari Hagen
Anne Mari Hagen

– Kurset var veldig, veldig bra. Relasjonsledelse appellerer til meg fordi jeg tror det er så viktig å kjenne mine ansatte, og jeg ønsket å få redskaper til og lære av erfaringer med å bygge relasjoner til andre.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde mer tid til å utøve ledelse. Det er vanskelig i en travel hverdag å bruke så mye tid på hver enkelt medarbeider som jeg kunne ønske. På kurset fikk jeg et godt råd om å sette av tid i kalenderen til å snakke med folk.

– De fem f’ene var et nyttig samtaleverktøy. For å bli kjent med andre kan du snakke om fag, familie, fritid, fortid og fremtid. Dette skal jeg bruke for å bli kjent med både nye og gamle medarbeidere fremover.

Stikkord:

Arbeidsliv, Ledelse