Utvalg foreslår at bioingeniørene skifter navn

Bioingeniør eller bioanalytiker?

Beholde tittelen bioingeniør? Eller gå for bioanalytiker som i Danmark – eller kanskje biomedisinsk analytiker, som svenskene? Spørsmålet om endring av bioingeniørenes yrkestittel er satt på dagsorden, og skal snart drøftes av fagstyret. Illustrasjonsfoto: Grete Hansen

Aktuelt

Utvalg foreslår at bioingeniørene skifter navn

Biomedisinsk analytiker er lansert som kandidat til ny yrkestittel.

Publisert

Endret

BFIs fagstyre skal onsdag 30. august behandle et forslag om å jobbe for endring av bioingeniørenes yrkestittel.

Forslaget kommer fra det rådgivende utvalget for patologi (RUFPAT), og innebærer at fagstyret starter en prosess for å skifte tittel. Hensikten er blant annet å harmonisere tittelbruken i Norden.

Yrkestittelen for bioingeniører er i Danmark bioanalytiker, i Sverige biomedisinsk analytiker og i Finland bioanalyytikkoliitto.

I forslaget går RUFPAT inn for den svenske tittelen.

Bioingeniør kan misforstås internasjonalt

Bioingeniør-tittelen er drøyt 30 år gammel. Den ble innført i 1987, etter at det ble opprettet felles, treårig utdanning for fysiokjemikere og medisinske laboratorieingeniører. Tittelen skulle understreke yrkesgruppenes realfagskompetanse og samtidig markere tilknytning til helsevesenet.

En direkte oversettelse av bioingeniør til engelsk er imidlertid egnet til å skape misforståelser. I engelskspråklige land er bioengineering eller biomedical engineering et eget felt og svært forskjellig fra bioingeniørfag i Norge.

Les mer:

What is Bioengineering?

Korrekt engelsk tittel for en norsk bioingeniør, ifølge verdensorganisasjonen IFBLS, er Biomedical Laboratory Scientist (BLS).

Ser argumenter både for og imot

Ifølge saksfremlegget til fagstyremøtet vil det bli en langvarig prosess, hvis fagstyret velger å gå videre med saken og forsøker å få endret yrkestittelen. Bioingeniører har autorisasjon og yrkestittelen er beskyttet. Å forandre tittelen i helsepersonelloven kan ikke gjennomføres over natten, men det er fullt mulig å gjøre det.

Rita von der Fehr
Rita von der Fehr, leder av BFIs fagstyre

Fagstyreleder Rita von der Fehr vil ikke si noe om hva hun mener før saken skal behandles 30. august. Men hun ser at det er argumenter både for og imot. Det kan være forvirrende at en norsk bioingeniør ikke er det samme som en bioengineer ellers i verden.

- Samtidig er bioingeniør nå en innarbeidet tittel i Norge, så det kan bli utfordrende å bytte den ut, påpeker hun.

Fremtidsspådom slår til?

I forbindelse med BFIs 50-årsjubileum i 2012 skrev daværende fagstyreleder Brit Valaas Viddal en kronikk om hvordan fremtiden kan bli for yrkesgruppen. I teksten ser en bioingeniør i 2062 tilbake på de 50 årene som har gått siden 2012. Blant annet har fremtidens bioingeniører byttet tittel og kaller seg bioanalytikere.

Brit Valaas Viddal
Brit Valaas Viddal, tidligere fagstyreleder.

LES KRONIKKEN HER

Blir spådommen hennes virkelighet? Det er i hvert fall bra om bioingeniørene nå tar denne diskusjonen, mener hun.

Hun tror ikke tittelen har noe å si for bioingeniørenes plass i NITO – 20 år etter fusjonen mellom ingeniør- og teknologorganisasjonen og Norsk bioingeniørforbund (NOBI).

- Bioingeniørene er så innarbeidet i NITO nå, og utdanningen er jo den samme uansett yrkestittel, sier Viddal.

Kjært barn har mange navn, sies det. Bioingeniørene har hatt flere gjennom sin 55-årige historie:

  • Da forløperen til BFI ble grunnlagt i 1962, var yrkestittelen medisinsk laboratorietekniker.
  • I 1966 ble tittelen endret til fysiokjemiker.
  • På 1970-tallet kom det til en ny yrkesgruppe: Medisinske laboratorieingeniører (MIP-ingeniører). MIP står for mikrobiologi, immunologi og patologi.
  • I 1987 ble bioingeniør ny, felles yrkestittel for fysiokjemikere og MIP-ingeniører.

 

Bør bioingeniørene skifte yrkestittel, og hva bør den i så fall være? Si din mening i kommentarfeltet under, eller på Facebook-siden vår.

Stikkord:

BFI, NITO