NITO advarer om at det utdannes for få bioingeniører

NITO tror behovet for bioingeniører vil øke, og mener det bør utdannes flere. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

NITO advarer om at det utdannes for få bioingeniører

Fra år 2000 til 2014 økte antall årsverk for bioingeniører med 48 prosent. NITO tror veksten kan fortsette og advarer om mulig bioingeniørmangel.

Publisert

Endret

I et innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan skriver organisasjonen at flere rapporter har konkludert med at det blir økt behov for bioingeniører. NITO mener det er realistisk med en økning i antall årsverk på minst 50 prosent de kommende 15 årene, og ber regjeringen ta grep for å sikre at det blir utdannet nok nye bioingeniører.

De siste årene har måltallet for utdanning av bioingeniører i snitt vært 262 studenter per år. Men siden én av fire faller fra underveis i studieløpet, er det i snitt blitt uteksaminert cirka 200 nye bioingeniører per år.

Mange nærmer seg pensjonsalder

I 2018 var måltallet økt til 318. Da endte det faktiske antallet uteksaminerte på 260. De er bare nok til å opprettholde dagens arbeidsstyrke, og tar ikke høyde for noe økt behov. NITO mener måltallet må økes. Flest nye studieplasser bør opprettes i de helseregionene som har størst behov for bioingeniørarbeidskraft.

Ifølge NITOs medlemsregister er hver fjerde yrkesaktive bioingeniør over 55 år. I løpet av de kommende årene vil mange bli pensjonister. Bioingeniører kan tidligst gå av ved fylte 62 år.

Les også: Litt færre vil bli bioingeniør i år enn i fjor

Ny rapport spår kraftig økning i behovet for bioingeniører (2018)

- Bygg riktig når det bygges nytt

NITO skriver også at medlemmene er bekymret over at det settes av for lite, og for lite fleksible, areal i nye sykehusbygg. Laboratoriene trenger stadig nye, og plasskrevende, analysemaskiner. Lokalene må ivareta behovet for god logistikk og muliggjøre metodefellesskap og samarbeid på tvers av tradisjonelle fagdisipliner.

Les også: Den store sykehusutbyggingen

- Tidsklemma blir strammere

Tillitsvalgte melder om at det er for få ansatte til å løse oppgavene på flere områder og at problemet forventes å bli verre.

- Hverdagen er så hektisk og kravet om effektivisering så stort at det er vanskelig å finne tid til faglig oppdatering ute på avdelingene, skriver NITO i brevet til helse- og omsorgsdepartementet.

Les også: - Arbeidsdagen er en overflow av prøver

Stikkord:

Arbeidsliv, NITO, Utdanning