Barbro Henriksen

Valg i BFI

Barbro Henriksen

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 40 år

Arbeidssted: Noklus Nordland, Nordlandssykehuset Bodø

Stillingstittel: Laboratoriekonsulent / bioingeniør

Jeg har vært medlem av BFIs fagstyre i én periode, og det har vært tre spennende og lærerike år. Nå som jeg har litt erfaring har jeg lyst til å fortsette og stiller derfor til gjenvalg. Som fagstyremedlem vil jeg fortsette å engasjere meg i helsepolitikk, utdanning og synliggjøring av bioingeniørenes kompetanse.

Jeg synes det er viktig at bioingeniører har mange muligheter for videreutdanning, både enkeltemner og mastergrad. Det er gledelig å se at flere bioingeniører får øynene opp for spesialistgodkjenningen, som gir bioingeniørene dokumentert kompetanseutvikling innen sitt fagfelt. Ordningen kan med fordel synliggjøres i enda større grad.

Jeg jobber som laboratoriekonsulent i Noklus, og jeg brenner spesielt for bioingeniørfaglig kompetanse i primærhelsetjenesten. Repertoaret av pasientnære analyser vil øke, blant annet som følge av kortere liggetid på sykehus. Det er viktig at bioingeniører ivaretar kvaliteten på laboratoriearbeidet også ute i kommunene. Fagstyret har i inneværende periode hatt fokus på dette, men vi er ennå ikke i mål. Det er viktig at vi formidler til beslutningstakere i kommunene hva bioingeniørkompetanse kan tilføre.

NITO BFI er en stor ressurs med sine rådgivende utvalg som blant annet avholder kurs med høy faglig kvalitet. Som fagstyremedlem ønsker jeg å bidra til at BFIs gode arbeid videreføres.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg