Christina Matheson Mæland

Valg i BFI

Christina Matheson Mæland

Kandidat til verv som medlem av yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Alder: 43 år

Arbeidssted: Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssjukehus

Stillingstittel: Kvalitetskoordinator

Vi står stadig i etiske problemstillinger eller dilemmaer. Det er viktig at vi bioingeniører er med i disse debattene og engasjerer oss!

Jeg liker å følge med på det som skjer i mitt arbeidsmiljø, for det er ikke bare teknologien rundt oss som skaper etiske problemstillinger. Jeg har vært tillitsvalgt ved min avdeling og har opplevd at det ofte er vanskelig å ta «det riktige valget». Min erfaring er likevel at de aller fleste finner verdi i å diskutere problemstillingene. Dermed får vi bedre forståelse og respekt for hverandres ulikheter og verdier. For meg er de mellommenneskelige relasjonene viktig, det handler om et godt og trygt arbeidsliv for alle.

Før jeg ble bioingeniør studerte jeg på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, med etikk som fordypning. Jeg er alltid nysgjerrig rundt etiske problemstillinger og debatter. Jeg anser meg selv som en åpen person som kan delta i en god diskusjon og endre mening om en sak dersom tilegnet kunnskap tilsier at det er nødvendig. Jeg synes det er interessant å debattere, ikke for debatten i seg selv, men for å komme fram til en nyttig enighet, løsning eller konklusjon.

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å delta mer aktivt på et nasjonalt nivå, ettersom etiske problemstillinger engasjerer meg og jeg ønsker å bidra til at flere bioingeniører engasjerer seg mer.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg