Maren Øverseth

Valg i BFI

Maren Øverseth

Kandidat til verv som medlem av yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Alder: 32

Arbeidssted: Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet Gjøvik

Stillingstittel: Bioingeniør

Som vaktgående bioingeniør står man stadig overfor etiske problemstillinger, enten det gjelder pasienter eller andre profesjoner på sykehuset. Det kan være utfordringer av ulik størrelse og karakter. Etter å ha jobbet ved fire av landets sykehus, har jeg merket meg en oppfatning om at vi bioingeniører, vi må bare gjøre jobben vår. Vi må bare ta den blodprøven, selv om pasienten er på badet, barnet må holdes fast eller pasienten faktisk er døende. Men må vi egentlig det?

På Rikshospitalet satte vi ned en etikkgruppe som samlet de ansatte til etiske diskusjoner en gang i måneden. En helt uhøytidelig prat i lunsjpausen på vaktrommet. Jeg tror det er viktig med slike tenkepauser i hverdagen, både for å snakke ut om etiske utfordringer med kolleger, men også for å holde yrkesetikken vår oppdatert.

Jeg ønsker meg et bedre samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper på sykehusene og i primærhelsetjenesten, for ulike profesjoner har mye å lære av hverandre. En lege og en bioingeniør ser kanskje ikke den samme etiske problemstillingen overfor pasienten, men med et bedre samarbeid kan vi lettere respektere og lære av hverandres yrkesetikk.

Gjennom BFI og yrkesetisk råd ønsker jeg å sette økt fokus på etikk i hverdagen, på arbeidsplassen og i samfunnet generelt. Det kan hindre at vi går rundt som en gjeng roboter uten etisk refleksjon overhodet.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg