Mari Kristiansen

Valg i BFI

Mari Kristiansen

Kandidat til verv som medlem av yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Alder: 26 år

Arbeidssted: Fürst Medisinske Laboratorium, Pasientservice

Stillingstittel: Bioingeniør

«Glem aldri at hver dag gir deg en mulighet – mulighet til å sette livsvarige minner i et medmenneske.» «Midt i en håpløs situasjon kan du velge om du vil bli et godt eller dårlig minne som pasienten aldri glemmer.» (Ingegerd Seljeskog og Reidun Hov, BFIs etikkhefte)

Dette er det første sitatet fra BFI sitt etikkhefte. Det er for mange en selvfølge, men jeg tror det likevel er veldig lett å glemme. Det er et sitat jeg streber etter å følge i hverdagen, både på jobb og privat.

I jobben min i pasientservice treffer jeg mange mennesker daglig, og møter stadig på etiske dilemmaer og utfordringer. En enkel blodprøvetaking for meg, kan være høydepunktet for pasienten den dagen. Derfor er det viktig for meg å gjøre det jeg kan for at alle får en god opplevelse.

I tillegg er jeg veldig opptatt av kvalitet, og stolt over den viktige jobben vi gjør for så mange mennesker.

Jeg håper å kunne bidra med et friskt pust i yrkesetisk råd med engasjement og erfaring. Jeg ønsker å bevare yrkesstoltheten, belyse viktige temaer vi møter på i hverdagen, og opprettholde god kommunikasjon med andre profesjoner.

Videreutdanning: «Veiledning av studenter i praksisstudier» på OsloMet vår 2019

Tidligere arbeidserfaring: 11 år med kundeservice, seks mnd. på legesenter i Australia, to år på et av Norges største legesentre

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg