Gro Elisabeth Jensen

Valg i BFI

Gro Elisabeth Jensen

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 60 år

Arbeidssted: Avdeling for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet Sykehus

Stillingstittel: Avdelingssjef

Jeg har et høyt engasjement for utvikling av bioingeniørfaget, og har blant annet vært med på å utforme BFIs retningslinjer for spesialistgodkjenning. Jeg ønsker fortsatt å jobbe for å synliggjøre bioingeniørenes kompetanse gjennom å motivere til spesialistgodkjenning og relevante mastergrader. Jeg har med stor glede sett på at antallet bioingeniører med spesialistgodkjenning øker for hvert år, og over hele landet.

Jeg mener at bioingeniørutdanningen bør bli femårig, både for å øke interessen for utdanningen, øke vårt kompetansenivå og øke yrkesstoltheten vår. Jeg vil også gjerne være med på å påvirke andre ledere til å forstå nytten av faglig kompetente bioingeniører.

Som innvalgt kandidat i fagstyret vil jeg engasjere meg i helsepolitiske saker som angår bioingeniører og bioingeniørfaget, og være med på å påvirke og utforme yrkesgruppens fremtid.

Med min lange ledelseserfaring, faglige forståelse og erfaring fra BFI, har jeg fremdeles mye å bidra med når det gjelder endringer og utvikling av både BFI og bioingeniørfaget. Jeg vil fortsette å jobbe med saker som skal komme alle bioingeniører i Norge til gode.

Jeg ser med spenning frem til valget.

Utdanning utover bioingeniørutdanning: Lederutdanning fra BI og master i biomedisin.

Verv i BFI: Nestleder i fagstyret, styremedlem i fagstyret (siden 2006) og observatør i spesialistkomiteen.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg