Lene Haugnæss

Valg i BFI

Lene Haugnæss

Kandidat til vervet som leder for fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 44 år

Arbeidssted: Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs hospital, Trondheim

Stillingstittel: Fagansvarlig bioingeniør ved Enhet for blodgivning.

Jeg har sittet som nestleder i snart to perioder og det har gitt mersmak. Hvis jeg blir valgt som leder den neste perioden vil jeg fortsette arbeidet med å opprettholde/videreutvikle BFI-kursene som arrangeres årlig. Jeg er selv nylig blitt spesialistgodkjent bioingeniør og dette er en ordning som jeg vil fortsette å fremme og tilrettelegge for.

NITO BFI har i en årrekke jobbet for å få etablert videreutdanningstilbud innen flere fagfelt uten å komme helt i mål. Det har vist seg å være krevende, men iherdig innsats videre vil forhåpentligvis resultere i et bedre videreutdanningstilbud i fremtiden.

Helsepolitikk er utfordrende, men spennende. I 2017 deltok jeg for første gang i en høring i Helse og omsorgskomiteen. Det handlet om ny organisering av norske blodbanker. Det var utrolig givende og ikke minst; BFI ble hørt!

Det er også viktig for meg at vi bioingeniører tør å gå ut og være mer synlige. Vi må vise vår kompetanse. Vi må rett og slett fremsnakke oss selv!

Relevante verv: Medlem av RUFIT (Rådgivende utvalg for immunologi og transfusjonsmedisin) fra 2011 -2014, nestleder i BFIs fagstyre fra 2014.

Videreutdanning: Pedagogisk veiledning, Immunhematologi og transfusjonsmedisin, statistikk, kvalitetskontroll og kvalitetssikring. Spesialistgodkjent bioingeniør, blodgivning, høsten 2018.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg