Nils Jarle Nesbakken Oma

Valg i BFI

Nils Jarle Nesbakken Oma

Kandidat til verv som medlem av fagstyret.

Publisert

Endret

Alder: 25 år

Arbeidssted: Laboratorium for medisinsk biokjemi, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Oslo

Stillingstittel: Fagbioingeniør - prøvetaking og pasientnær analysering

Jeg ønsker å stille til valg i BFIs fagstyre som en representant for unge bioingeniører. BFIs fagpolitikk er toneangivende også for studenter, unge bioingeniører og vårt framtidig yrkesliv. Mine nøkkelord er utdanning og ambisjon, for vi må tørre å være ambisiøse i møte med framtiden.

Jeg tror et viktig moment for oss bioingeniører er å synliggjøre oss selv mer. Vi er en katalysator i det moderne helsevesenet, men også en ressurs som ofte havner i skyggen. Jeg tror hele helsetjenesten får et løft dersom vi inntar en tydeligere rolle i det tverrfaglige arbeidet for pasienten. For å møte framtidens behov ønsker jeg å jobbe for at vi som profesjon kan tilegne oss mer kunnskap og integritet gjennom gode, reelle muligheter til å supplere grunnutdanningen.

Jeg ønsker å jobbe for at det blir større takhøyde for fagutvikling og bioingeniørfaglig forskning, dette for å finne kvalitetssikrede og framtidsrettede løsninger på floker som skaper en belastende arbeidshverdag for den gjengse bioingeniør. Sist ønsker jeg å jobbe for at BFI og NITO kommer nærmere både unge og erfarne medlemmer.

Jeg er hovedtillitsvalgt for NITO ved mitt arbeidssted, og har erfaring fra verv i BFIs rådgivende utvalg for utdanning, som tillitsvalgt og som medvirkende på flere bioingeniørfaglige konferanser. Dette, samt arbeidserfaring fra andre sykehus, gjør at jeg tror jeg vet hvor skoen trykker både ved store og små laboratorier.

Les om de andre kandidatene

Denne høsten er det valg i BFI. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. Som medlem i BFI kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Les presentasjonene for å se hva de ulike kandidatene går til valg på. Valget starter 14. oktober og du må sørge for å avgi dine stemmer innen utgangen av 1. november.

Valget gjennomføres elektronisk. For å kunne stemme må du ha en e-postadresse registrert i NITOs medlemssystem. Hvis du ikke allerede har registrert e-postadressen din kan du gjøre det på nettsiden www.nito.no

Logg deg inn på «min side» og legg inn e-postadressen din under «personopplysninger». Under «administrer nyhetsbrev / medlemsblad» kan du krysse av for hvilken informasjon du vil ha fra NITO på e-post og nyhetsbrev.

Anonymiteten til de som stemmer elektronisk ivaretas av www.questback.com.

Siste frist for å stemme er fredag 1. november.

Hvem skal velges?

Fagstyret: Leder, nestleder og fire styremedlemmer.

Yrkesetisk råd: Leder og tre styremedlemmer.

Stikkord:

BFI, Valg