Den planlagte videreutdanningen i patologi er utsatt

To masteremner i patologi er under planlegging ved OsloMet - ett i makrobeskjæring og ett i molekylærpatologi. Her fra Avdeling for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs hospital. Arkivfoto: Grete Hanse

Aktuelt

Den planlagte videreutdanningen i patologi er utsatt

I 2019 ble OsloMet tildelt 750 000 kroner av BFI for å etablere to masteremner i patologi. Etter planen skulle de første studentene startet nå i høst.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

- Slik blir det ikke, ved OsloMet er vi nemlig i gang med et kjempeprosjekt; en ny master i helse og teknologi som skal romme flere utdanninger, blant annet vår nåværende biomedisinmaster. Det tar tid å få dette på plass, derfor er også de to masteremnene i patologi satt på vent, forklarer Heidi Andersen, studieleder ved bioingeniørutdanningen på OsloMet.

- Søknader om nye masteremner må sendes universitetsledelsen ett år i forveien, det var derfor ikke mulig for oss å få dem på plass allerede nå i høst, sier hun.

Heidi Andersen er studieleder ved bioingeniørutdanningen på OsloMet.

Andersen er godt fornøyd med at bioingeniørutdanningen i framtida skal dele master med ingeniørfag som bioteknologi, kjemi, elektronikk og maskin.

- For bare noen år siden gikk man for eksempel ikke rundt med iPad på laben. Det gjør man i dag. Det er gull verdt at vi kan snakke mer med andre ingeniører. Jeg tror dette kan bli en veldig fin master.

Stort behov patologiutdanning

Behovet for en videreutdanning i patologi er godt dokumentert. For noen år siden gjennomførte BFIs rådgivende utvalg for patologi en spørreundersøkelse blant lederne ved landets avdelinger for patologi. Av 23 som responderte, svarte 22 bekreftende på at de ønsket en slik videreutdanning. Det var derfor ingen overraskelse at stipendet på 750 000 kroner, som BFI lyste ut i 2019, gikk nettopp til masteremner i patologi.

I søknaden som BFI fikk fra OsloMet, var det foreslått to emner, hvert på 10 studiepoeng; makrobeskjæring og molekylærpatologi. Tanken var at de skulle inngå i masteren i biomedisin, men at de også skulle kunne tas separat som del av en spesialistgodkjenning.

- Det er fremdeles planen. Sannsynligvis skal emnene gjennomføres annenhver høst; makrobeskjæring den ene og molekylærpatologi neste, hvis det er i tråd med behovet på sykehusene, sier Andersen. Hun understreker at det er etterspørselen som avgjør hvor ofte masteremnene gjennomføres.

Patolog er allerede ansatt

Utviklingen av emnene er allerede i gang. Pengene fra BFI skal brukes til å lønne en patolog i 20 prosent stilling i fire år. Ulla Randen, patolog ved Ahus, begynte i jobben 1. juni.

De 750 000 kronene fra BFI skal brukes til å lønne patolog Ulla Randen i en 20 prosent stilling i fire år.

- Det er hun som skal lede arbeidet med å utvikle og etablere de to emnene. Vi trengte en person innenfor patologifaget med et stort nettverk. Det har vi fått i Ulla Randen, sier Andersen og tilføyer;

- Det er en mulighet for at vi klarer å starte patologiemnene allerede høsten 2022, altså et år før de store endringene i den nye masteren «helse og teknologi» settes ut i live. Med tiden håper jeg at det skal bli mulig å få flere emnespesialiteter, i tillegg til patologi, inn i masteren.

Stikkord:

OsloMet - Storbyuniversitetet, Patologi, Utdanning