Pilotprosjekt på Ahus: Portører tar blodprøver

Debatten om blodprøvetaking blusset opp igjen etter at det ble kjent at Ahus har et pilotprosjekt hvor en gruppe portører tar blodprøver. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Pilotprosjekt på Ahus: Portører tar blodprøver

For å avlaste sykepleierne ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ahus, har ti portører fått opplæring i flere sykepleieroppgaver - blant annet blodprøvetaking.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, frilansjournalist

Blodprøvetakingen har vært desentralisert ved Akershus universitetssykehus (Ahus) siden 2007. Det er flest sykepleiere som tar prøver, men også helsesekretærer, medisinske sekretærer, vernepleiere og helsefagarbeidere får opplæring i blodprøvetaking. Det får de av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB). Det er også TLMB som har gitt de ti portørene opplæring. Prosjektet startet i april og varer ut 2023.

TLMB skriver i en e-post til Bioingeniøren at de vil vente med å uttale seg om prosjektet til etter at det er evaluert.

Fornøyde portører

Ifølge ahus.no (06.10.23) er portørene på Ahus de første i Norge fra denne yrkesgruppen som får ta blodprøver.

– Det er morsomt å få tillit til nye oppgaver. Arbeidet vi gjør blir satt pris på og er helt tydelig til nytte, sier en av portørene.

Kritiske spørsmål fra BFI

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) er ikke like begeistret. I et debattinnlegg på sykepleien.no 20.10.23, stiller BFIs Liv Kjersti Paulsen, Mia Helen Hansen Hjelle og Kaja Marienborg en del kritiske spørsmål:

«Umiddelbart gleder vi oss over at sykepleierne får hjelp, men så melder det seg straks en del spørsmål: Er det faglig forsvarlig å sette bort blodprøvetaking til portører? Har man vurdert oppgavens kompleksitet godt nok? Er portørene gitt opplæring av bioingeniører som har blodprøvetaking som sin kjernekompetanse? Har lederen sikret at oppgavene utføres med tilstrekkelig kontroll og tilsyn?"

Les også: Hvem kan ta blodprøver? (Bioingeniøren 8 2023)

Stikkord:

Akershus universitetssykehus, Blodprøvetaking, Desentralisert blodprøvetaking