Stabilt søkertall til bioingeniørutdanning

Undervisning av bioingeniørstudenter ved Høgskulen på Vestlandet. Arkivfoto: Kristin Risa

Aktuelt

Stabilt søkertall til bioingeniørutdanning

913 søkere har bioingeniør som sitt førstevalg i årets opptak til høyere utdanning. Det er så å si akkurat like mange som i fjor.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

I 2022 var det nemlig 917 førstevalgssøkere – en ganske kraftig nedgang fra toppåret 2021 med 1101 søkere.

I år viser tallene fra Samordna opptak en totalt sett stabil utvikling (se oversikt nederst i denne artikkelen). Men det er betydelige utslag for enkelte utdanningssteder, for eksempel har Høgskolen i Innlandet 51 førstevalgssøkere – mot 90 i fjor. Universitetet i Agder og Høgskolen i Østfold har derimot betydelig økning i antall førstevalgssøkere.

Ifølge Samordna opptak er det planlagt til sammen 393 studieplasser ved bioingeniørutdanningene, mot 376 på samme tidspunkt i fjor.

Nedgang for flere helsefag

Den samlede søkingen til helsefagene har gått ned med 7,5 prosent, skriver Samordna opptak i en pressemelding. For sykepleie er nedgangen på 12,5 prosent. Pilene peker også nedover for vernepleie og medisin, mens søkingen har økt til radiograf, farmasi og fysioterapi.

Litt færre menn

Kvinner utgjør 60 prosent av de 136 000 som har søkt om opptak til universitet eller høgskole.

Blant førstevalgssøkerne til bioingeniørutdanning er 181 (20 prosent) menn. Dermed fortsetter tendensen fra de siste par årene, med en svak nedgang i andelen menn blant førstevalgssøkerne. I 2021 var 24 prosent menn, mens det i fjor var 21 prosent.

Søkertall fordelt på utdanningssteder

Oversikten viser førstevalgssøkere ved hver bioingeniørutdanning. Fjorårets søkertall i parentes:

  • Universitetet i Agder: 95 (75)
  • Høgskulen på Vestlandet: 140 (150)
  • OsloMet: 246 (247)
  • NTNU Trondheim: 205 (203)
  • NTNU Ålesund: 48 (43)
  • Universitetet i Tromsø: 38 (39)
  • Høgskolen i Østfold: 90 (70)
  • Høgskolen i Innlandet: 51 (90)

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning