Resymé

Resymé

Hensikten med denne sjangeren er å presentere et sammendrag av en fagartikkel fra et annet tidsskrift, som kan være av interesse for bioingeniører.

Publisert

Endret

Bioingeniøren benytter det nettbaserte manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Alle artikler skal sendes inn via ScholarOne. Klikk her for å gå til Bioingeniørens ScholarOne-side.
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med ScholarOne, send en e-post til svein.a.liljebakk@nito.no. Vi tar kontakt så snart vi kan.

Slik bygger du opp artikkelen

Artikkelen skal bestå av en tittel, kort ingress, selve sammendraget og referanser.

Tittelen bør være kort, presis og informativ. Start med en kort ingress som belyser artikkelens tema og hvem som har publisert den. Selve sammendraget bør gjøre kort rede for bakgrunn, metoder, resultater og hva de kan bety for gjeldende praksis.

Omfanget av artikkelen skal ikke overskride 5500 tegn (inkludert mellomrom). Det kan gjerne inkluderes en illustrasjon.

Eksempler

Prøvetaking til acth uten is

Vesentlig forekomst av mycoplasma genitalium i urin testet for chlamydia trachomatis

Øvrige retningslinjer: